רשויות

מסע לפיתוח משילות מקומית משולבת

מה בין משילות מקומית משולבת למהלך מרחבי חינוך

מהות המהלך של מרחבי חינוך הוא הליך רגולטורי שיתופי לחיזוק החינוך הציבורי המתאפיין ברמות שונות של שיתופיות:*

  • ברמת השיתוף הבסיסית (Sharing), מחליפים רעיונות או משתפים אחרים בתוצרים מוגמרים. היתרונות של השיתופיות ברמה זו הם בהעברה ובהנגשה של המידע, וכן בקבלת משוב לגביו באופן המקדם הפריה רעיונית ללא צורך באינטראקציה או ברכישת אמון עמוקה בין חברי הקבוצה.
  • הרמה השנייה של שיתופיות (Cooperating), מתייחסת לתהליך מכוון ליצירת תוצר משותף שמתקיימת בו חלוקת עבודה ברורה בין חברי הצוות – התוצר המשותף נוצר על ידי מספר שותפים, כאשר כל אחד מהם אחראי לחלק מסוים, מוגדר ומובחן.
  • הרמה השלישית של השיתופיות (Collaborating), מתייחסת לעבודה משותפת ודינמית של חברי הצוות לאורך כל תהליך היצירה כדי לייצר תוצר משותף. על אף שיש חלוקת תפקידים בין חברי הצוות,כל אחד מהם מחויב לביצוע המשימה הכוללת. לכל אורך חיי המשימה מתבצעות בשוטף הערכת מצב והתאמת התפקוד לביצוע ולצרכים של חברי הצוות באמצעות התייעצות וסיוע הדדי.

 

כלים  המסייעים באפיון רמות השיח השיתופי:

 

משילות מקומית משולבת במרחבי חינוך מתאפיינת במנגנונים סדורים וקבועים המאפשרים לה לייצר הליכים הוגנים, שקופים, מהימנים וקלים להבנה. דבר זה מאפשר ומייצר בקרב מקבלי ההחלטות אמון אשר מוביל ישירות ליישום מדיניות.

הטמעת המהלך עוזרת לרשות להרחיב את אופן המשילות השיתופי בכל הליך רגולטורי, בכל תחום שהרשות מבקשת לקדם ולהפעיל: פיתוח מודל בחירה מבוקר, פיתוח מרחב חינוכי שיתופיפיתוח אסטרטגיה חינוכית.

אנחנו מזמינים אותכם לצאת למסע אל עבר פיתוח משילות מקומית משולבת והטמעתה, כפי שהיא באה לידי ביטוי במנגנוני מהלך מרחבי חינוך, ולהכיר את הצירים המרכזיים שלו:

הכירו גם את נתיב הפיתוח המקביל עבור בתי ספר