אפיון ותכנון למודל הבחירה

מסע לפיתוח מודל בחירה

1. תשתית מטרה: בניית מנגנונים

 • תפיסת הפעלה :גיבוש תקנון, מדיניות וגאנט
 • אפיון צרכים רשות: סקר / קבוצות מיקוד
 • שיתוף הורים
 • גיבוש תוכנית להנגשת מידע ויישומה
 • גיבוש מודל בחירה
 • גיבוש מודל שיבוץ
 • גיבוש קוד אתח
 • ליווי ובקרה – פיתוח הייחודיות בתי הספר

2. ביצוע מטרה: תפעול המנגנונים

 • יישום תוכנית פיתוח מרחב חינוך תוך אינטגרציה עם בתי הספר
 • יישום תוכנית להנגשת מידע
 • בקרה על העמקת הייחודיות
 • אישוש מודל הבחירה והשיבוץ
 • גיבוש ופרסום מנגנון רישום
 • מנגנוני שיבוץ ורישום
 • קיום מנהלות
 • פורום מנהלים – קוד אתי
 • הפקת לקחים – עדכון מנגנון

3. מיסוד ושיפור מטרה: יצירת קיימות

המשך פיתוח מרחב החינוך תוך יצירת חיבור בין בתי הספר המשך פיתוח ומיסוד של הייחודיות בכל מערכות בית הספר והרצפים החינוכיים בעיר
בקרה ורגולציה על תהליך הבחירה, הרישום והשיבוץ חתירה למעורבות מתמשכת של הורים וקהילה עדכון צרכים משתנים.

מסע לפיתוח זהות חינוכית