3. פיתוח אסטרטגיה חינוכית

מיקומך במסלול:
פיתוח מודל בחירה >> פיתוח אסטרטגיה חינוכית

המשך פיתוח מרחב החינוך תוך יצירת חיבור בין בתי הספר המשך פיתוח ומיסוד של הייחודיות בכל מערכות בית הספר והרצפים החינוכיים בעיר.
בקרה ורגולציה על תהליך הבחירה, הרישום והשיבוץ חתירה למעורבות מתמשכת של הורים וקהילה עדכון צרכים משתנים.