3. פיתוח אסטרטגיה חינוכית רשותית

 

בהמשך לפיתוח המרחב החינוכי השיתופי ברשות, יחידת מרחבי חינוך מסייעת לרשויות לנסח או לעדכן את התפישה החינוכית הרשותית, שמנחה את כלל המרחב החינוכי ברשות, בפרספקטיבה הרשותית של מערכת החינוך ויעדיה.

אנו מזמינים את ההנהגה החינוכית הרשותית לגבש את כרטיס הביקור הרשותי, על פי מתודולוגיה".
לכתיבת הכרטיס הרשותי שותפים מנהלי מחלקות החינוך, מפקחים, ומובילי החינוך ברשות; מנהלי בתי הספר, נציגי מועצה, נציגי הורים ושותפים רלוונטיים בכל רשות.

תוצרי פיתוח אסטרטגי: כרטיסי ביקור 1.3.5

 

הכירו גם את נתיב הפיתוח המקביל עבור בתי ספר