1. פיתוח מודל בחירה

מיקומך במסלול:
פיתוח מודל בחירה >>ביצוע: תפעול המנגנונים

1. תשתית מטרה: בניית מנגנונים

  • תפיסת הפעלה :גיבוש תקנון, מדיניות וגאנט
  • אפיון צרכים רשות: סקר / קבוצות מיקוד
  • שיתוף הורים
  • גיבוש תוכנית להנגשת מידע ויישומה
  • גיבוש מודל בחירה
  • גיבוש מודל שיבוץ
  • גיבוש קוד אתח
  • ליווי ובקרה – פיתוח הייחודיות בתי הספר