2. ביצוע: תפעול המנגנונים

מיקומך במסלול:
פיתוח מודל בחירה >> ביצוע: תפעול המנגנונים

2. ביצוע מטרה: תפעול המנגנונים

  • יישום תוכנית פיתוח מרחב חינוך תוך אינטגרציה עם בתי הספר
  • יישום תוכנית להנגשת מידע
  • בקרה על העמקת הייחודיות
  • אישוש מודל הבחירה והשיבוץ
  • גיבוש ופרסום מנגנון רישום
  • מנגנוני שיבוץ ורישום
  • קיום מנהלות
  • פורום מנהלים – קוד אתי
  • הפקת לקחים – עדכון מנגנון