2.פיתוח מרחב חינוכי שיתופי

מיקומך במסלול:רשויות- ניהול שותפויות

ניהול שותפויות במרחב הרשותי

המרחב החינוכי השיתופי הנבנה במרחבי חינוך נועד לעודד את ההנהגה המקומית לקחת חלק פעיל בעיצוב המערכת החינוכית ובהתאמתה למאפיינים של היישוב באמצעות:

  1. פיתוח מנגנונים ליצירת אקוסיסטם רשותי ולניהול שיתופי של מרחב חינוכי רשותי: הקמת מנהלת בחירה יישובית מתכללת, שתוביל ותנהל את המהלך.
  2. פיתוח מנגנונים לשיתוף ציבור והנגשת מידע ברובד תפיסתי, ארגוני, טכנולוגי וקהילתי : מנהלת רחבה, חוברות הנגשת מידע, ימים פתוחים בבתי הספר, סרטוני תדמית, סקרי דעת קהילה.
  3. פיתוח, תכנון והטמעה של מרחבים שיתופיים ברשות ללמידה ולפיתוח מקצועי של צוותים חינוכיים

למידע נוסף אודות הובלה וניהול שותפות ניתן ללחוץ על הקישור: ספר הכלים השיתופיים >>

2. מנגנון תמיכה לעיצוב המרחב החינוכי השיתופי

מנהלת רגולטורית שיתופית – כמנגנון להתמודדות במציאות חדשה ודינאמית, וכגוף שיתופי המקדם ומתמקד בפיתוח יכולות החשיבה האסטרטגיות בקרב השותפים המובילים של אותה המנהלת, ובטיוב תהליכי קבלת החלטות, עיצוב מדיניות וביצוען. המנהלת היא גוף ארגוני שיתופי חדש המוקם כנגזרת של מרחב החינוך על מנת לממש את החזון החינוכי-עירוני ותפקידו הרשמיים מעוגנים מוגדרים בחוזר מנכ"ל.

למנהלת יש תפקיד מנהיגותי מעצב בכל הנוגע ליכולת להבטיח את התפקוד המיטבי של כל מערכת החינוך במרחב כחלק מהובלת השינוי ולחתור למימוש החזון והוצאתו לפועל.

האתגר העיקרי של המנהלת הוא חיפוש דרך ומציאת פתרונות למצבים מורכבים העולים מתהליך השינוי.
את הפתרונות עליה להתאים לחזון החינוכי של המרחב העירוני ולמערכת החינוך הקיימת במרחב לפי צורכי הקהילה ובתי הספר.

תפקידי המנהלת

תפקידי המנהלת נעים על פני שני צירים מרכזיים:

הציר התפעולי: ציר זה כולל את עבודת הפיקוח והאסדרה של המנהלת כגוף מגבש, מכתיב ומפקח על מדיניות הבחירה המבוקרת ברשות. המנהלת אמונה על ההליך הרגולטורי השיתופי שתוצאתו פתיחה מבוקרת של המרחב החינוכי. על כן לבחירת דמויות המפתח המשתתפות במנהלת חשיבות מכרעת להצלחת המהלך.

הציר התוכני: ציר זה מתאר את תפקידה של המנהלת כאחראית להנעת הייחודיות המתפתחת בבתי הספר השונים בנושא תפיסה משותפת במקביל לגיבוש החזון של מרחב החינוך הנבנה ברשות.

אפיון הליך ריגולטורי שיתופי במנהלת

השיח בהליך הרגולטורי השיתופי במנהלת מייצג מערכת רחבה של יחסים עם קבוצות שונות של בעלי עניין המתאפיינת בין היתר בדרגות שונות של עומק ושל של פרקי הזמן שבהם היא מתנהלת (מפעם בודדות ועד מהלכים סדורים רב פעמיים).

לשם כך נדרשת מומחיות לאפיון ותכנון מהלך בדרגות שונות של העמקה.

קיימים מגוון כלים אפיוניים החל משלב בחירת השותפים, דרך אפיון המחזוריות בשותפויות, דרך בחינת סוג השיתוף המתאים וכלה בדרכי התקשרות מגוונות על פי צרכי המנהלת:

כלי זה נועד לבחון את דרכי הפעולה במנהלת כבסיס לתכנון ועדכון תכניות עבודה שימקסמו את העבודה המשותפת.
כלי זה נועד לסייע באפיון השלב או נמצאת המנהלת על פני רצף הפיתוח של המרחב החינוכי.
אפיון השלב יסייע בהתאמת דרכי פעולה להמשך פיתוח המרחב החינוכי.

לכל מנהלת בכל רשות יש מגוון שונה של בעלי עניין, פוטנציאל השפעה ונכסים שיסייעו בקידום המהלך. כלי זה נועד לאתר את בעלי העניין הנכסים אותם הם מביאים למהלך.

מיפוי בעלי עניין-ראו סעיף 4

מנהלות שונות נבדלות זו מזו, בין היתר, באיכות המהלך המתממש לקראת פתיחת המרחב החינוכי. כלי זה יסייע בידיכם לאפיין את איכות המהלך ולתכנן פעולות על פי האפיון המתקבל.

כלי לאיכות השיתופי-ראו סעיף 5

כלי שמסייע לאפיין תמונת עתיד רצוי למרחב החינוכי ב- 5 השנים הקרובות.
כלי שמסייע לאפיין ארבעה דפוסים שמתהווים אחרי מגיפות ויסייעו בפיתוח המרחב החינוכי במנהלת.
הכירו גם את נתיב הפיתוח המקביל עבור בתי ספר