מגמות סביבתיות: עלייה בסיכוי להתפרצות מגפות

זה מבדק...

מגפות לא מוכרות מתפתחות ומתפשטות בקצב מואץ והופכות לאיום עולמי

מגפות לא מוכרות מתפתחות ומתפשטות בקצב מואץ והופכות לאיום עולמי. בארבעים השנים האחרונות קיימת עלייה דרמטית במגפות זואונוטיות חדשות, המתפתחות בקרב בעלי חיים ומועברות לבני האדם, כמו מגפת הקורונה המכונהCOVID-19 . קיים קשר ישיר בין הפגיעה בטבע ובמערכות האקולוגיות לבין האבולוציה של מחלות זואונוטיות והתפשטותן בקרב בני האדם. הרס בתי הגידול הטבעיים של עולם החי מוביל למגע בין חיות הבר לאדם וכתוצאה מכך, מתפרצות מגפות זונואיטיות, כל הגורמים הללו מובילים לפריצת המחלות הזואונוטיות והופכים אותן למגפות גלובליות.