חשיבת עתיד כדיסציפלינה

עוגת העתיד שלי: סיעור מוחות ראשוני לגבי העתיד בפריסת תחומים רחבה

לפני שנתחיל

עולם העבודה האמיתי | האם הילדים שלנו יהיו מוכנים אליו?

קרדיט: What School Can Do

הקלטת חדר ״עוגת העתיד שלי״ במפגש ההשקה

רקע מחקרי על חשיבת עתיד כדיסציפלינה

 • פיתוח חשיבה יצירתית – ההנחה בהקשר זה היא שלכמות יש ערך משמעותי בכל הנוגע לחשיבה יצירתית בכלל, ובפרט לחשיבה היצירתית הנדרשת לחשיבת עתיד. שיטות שונות של חשיבת עתיד מבקשות למצוא מספר רב של תשובות מגוונות.
 • פיתוח חשיבה מאומצת – לרוב התשובות הראשונות שמעלים התלמידים הן טריוויאליות וכוללות מעט מחשבה יצירתית. על ידי שימת דגש מצד הצוות המלמד על עמידה ביעדי כמות גדולה של תשובות, ולא רק התמקדות באיכות של קומץ תשובות, הלומדים מעלים לא רק את התשובות הטריוויאליות אלא מפתחים חשיבה יצירתית ומגיעים לתשובות בלתי צפויות אשר מפתיעות גם אותם.
 •  פיתוח גמישות מחשבתיתיכולת לעבור בין רעיונות ואפשרויות מבלי להתקבע בטרם עת.

יש לצפות שהמפגש האישי של תלמידות ותלמידים עם העתיד האישי שלהם עשוי לעורר עניין וחיבור רגשי.

השיח והחשיבה על עתידים אפשריים מלמדים על תחומי העניין והמוטיבציה כמו גם על תפיסות הערך והדימוי העצמי. לכן חשוב :

 • שנזמין פתיחות למגוון אפשרויות
 • שנעודד הקשבה ללא ביקורת או שיפוטיות
 • שנקצה זמן לחשיבה אישיתש

שאלות המחקר

באיזה אופן כדאי לשלב פדגוגיה של חשיבת עתיד בקרב תלמידים ותלמידות במערכת החינוך? 

כיצד אפשר לעשות זאת באופן משמעותי, במציאות המורכבת של מוסדות החינוך?

התנסויות בחשיבת עתיד כדיסציפלינה | עוגת העתיד שלי

עוגת העתיד שלי היא שיטה ליצירת תרחישים בקנה מידה רחב ושטחי על פני נושאים רבים. 

שיטה זו מתאימה הן בתחילת מסלול הלמידה, לתלמידים ותלמידות שטרם התוודעו לנושאים עתידניים, והן בסופו של מסלול הלמידה (או בשלב מתקדם שלו), לאחר שהתוודעו לנושאים רבים ומגוונים בתחום.

בחירת נטיית לב מקצועית

על כל אדם לבחור רשימה קצרה (3-5) מקצועות אשר עשויים להוות בחירתו/ה המקצועית. לרוב בחירה זו נעשית לאחר תהליך חשיפה וחקר סביבתי מקיף של אפשרויות התעסוקה, מקצועות מתהווים ועתידיים.

את פתית השלג המקצועי אפשר להכין בחדר המורים, בכיתה, עם קבוצה קטנה של תלמידים או בכל הרכב אחר.

 1. הכנת טמפלייט ריק של עוגת עתיד או טמפלייט עם תחומים (סביב המעגל)
 2. התנסות אישית של המורה/מנחה במילוי העוגה

א. הצגת הכלי
השנה היא 2050 ואתם כבר מבוגרים. כיצד נראה העולם? איך נראים החיים שלכם? בשיעור נחשוב יחד על מגוון תחומי חיים וננסה לדמיין איך ייראו חיינו בתחומים אלה. מציגים את הטמפלייט (עם תחומי חיים או ללא תחומי חיים). 

 • אפשרות א
  להכין מבעוד מועד את תחומי החיים אליהם יש להתייחס בעוגת העתיד. להציג את הכלי באמצעות דוגמאות של תלמידים.
 • אפשרות ב
  לקבוע יחד עם התלמידים את התחומים אליהם יש להתייחס.

 


ב. הסבר והדגמה על שיטת העבודה עם העוגה 

לגבי כל אחד מתחומי החיים, רושמים שני תרחישים: חיובי בצבע ורוד ושלילי בצבע אפור. מזמינים תלמידים להעלות רעיונות.

 


 ג. עבודה עצמית או קבוצתית (שלב אופציונלי) – לחשיבה ולפיתוח התרחישים (20 דקות) 

 • בלמידה עצמית – יש להדגיש שניתן להעלות כל רעיון בלי שיפוטיות עצמית. 
 • בלמידה קבוצתית – יש להנחות את התלמידים שכל רעיון שמעלה אחד התלמידים עולה על הדף בלי שיפוטיות מצד עמיתיו.

 


ד.  מליאה כיתתית רב-שיח של כלל הלומדים והמורה (20 דקות) 

 •   הצגת גיליון גדול שנתלה על הלוח או לוח ייעודי עליו מודפס דגם השיטה.
 •   הזמנת התלמידים להשתתף ולהציע כיצד לעדכן את הגיליון. 
 •   דיון על ההצעות השונות שעלו. 
מוקדים נוספים בתחנת הפדגוגיה של חשיבת עתיד