חינוך בנורמלי החדש | תשפ"א

גיבוש תפיסות חדשניות ויעילות

 

 • מערך המו"פ
 • מכון מופ"ת 
 • אבני ראשה
 • רשת חינוך – עמל 
 • רשת חינוך – אמית
 • רשת חינוך – אורט
 • רשת חינוך – עתיד 
 • רשת חינוך – ברנקו וייס
 • יד הנדיב
 • ערי חינוך
 • היחידה לחדשנות טכנולוגית, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע משה"ח 
 • מפרש
 • מנדל
 • מטח 
 • ביתא ירושלים – מחנכים ומנהל חינוך י-ם 
 • מופ"ת
 • הקרן לעידוד יוזמות
 • איפכ"א – ירושלים 
 • מינהל חברה ונוער 
 • אגף טכנולוגיות מידע
 • קרן משפחת ליאון – לחיות יחד
 • METC מרכז ההדרכה בינלאומי לחינוך
 • קו האופק 
 • ישראל דיגיטלית 
 • הקבינט הציבורי לחינוך
 • קרן טראמפ – מנהלת שותפויות מקומיות 
 • תובנות בחינוך
 • חמ״ד
 • קהילת ידידי היי טק היי -ישראל
 • נבחרת מרחבי חינוך
 • Think creative 
 • מחוז צפון – מו"פ
 • עמותת תפוח