אקו לאב

Eco Lab

כמה מילים על...

האקו לאב פועל כחלק מפעילות פדרציית גופי המו"פ החינוכי – ישות שנוסדה לפני כארבע שנים, בראשות הגב' מירב זרביב מנהלת מערך המו"פ ניסויים ויוזמות ובהובלת צוות מחלקת המחקר. הפורום כולל כ – 40 נציגי גופי מו"פ חינוכי, פדגוגיים ושאינם פדגוגיים מתוך משרד החינוך ומחוצה לו העוסקים במחקר ופיתוח חינוכי. הוא מתמקד בקידום והובלת שינוי מערכתי משמעותי באמצעות בניית מסגרת לסיעור מוחות לשם שיתוף והחלפת דעות וידע, לצד איגום משאבים ויכולות של החברים לשם ניצול מיטבי ויעיל של המכלול לטובת החינוך בארץ.

מהלך המסלול

גופי המו"פ השותפים בפדרציה מאופיינים בשטח מגוון ורחב היקף. הטרוגניות זו מאפשרת בחינה מהירה של מודלים/מתודולוגיות/פרקטיקות המתפתחים בשטח והעוסקים באופן ישיר בפיתוח חשיבת עתיד ארגונית ו/ או פדגוגיה של חשיבת עתיד אשר יהוו תשתית לבניית מודלים יישומים של ארגוני חינוך עתידיים, כשירויות ועתיד ההוראה. המסלול יכלול כלים של חשיבת עתיד וחשיבה מערכתית בהתאמה לקצב הפיתוח ויתבססו על מחקרים בנושא, בליווי מחלקת המחקר הכוללת חיישנות.

אקו לאב במספרים

מפת הדרכים

כניסה לחומרי המפגשים

לכניסה לחץ על תמונת המפגשים