תוכנית המפגשים

בכל מפגש של הפארק מושקות שתי תחנות, ובין המפגשים- נשמח לסייע במפגשי התייעצות פרטניים