תחנת החדשנות החדשה

כיצד השתנתה בתקופת הקורונה הדרך בה אנחנו עושים חדשנות?

אודות המחקר השלם | האם חצינו את הרוביקון?

המחקר על עקרונות החדשנות החדשה בוצע בתשפ״א, כחלק מפרויקט מחקר ופיתוח שעסק גם במנועי חדשנות בית ספריים. בדף זה אנחנו מציגים בקצרה את המחקר המלא, ובהמשכו נתמקד בתוכן המחקרי הקשור לתחנה בה אתם שוהים כרגע – תחנת החדשנות החדשה.

דוח המחקר המלא


מבוא למחקר הכללי

באקוסיסטם של החינוך בישראל יש צורך ביצירתיות רבה שתניב חדשנות, כלומר למצוא דרכים חדשות לחנך, ולסייע לתלמידים לצמוח עם ערכים, כישורים וידע המתאימים לעידן הנוכחי, זה שמשתנה בקצב גובר והולך.

ואכן, עובדי הוראה ומוסדות חינוך מניבים פתרונות חדשים ויצירתיים לאתגרים חדשים. אילוצים ברורים ומיידיים כגון אלה שהציבה מגפת הקורונה אפילו הגבירו את היצירתיות.

חדשנות בחינוך בישראל מבוצעת בחלקה באופן אינטואיטיבי, בהתבסס על המוטיבציה והיצירתיות של עובדי ההוראה. חלקה נובע מתוכניות הממוקדות בפיתוח פתרונות חדשים, כגון מאיצי חדשנות, מנהרת הרוח ועוד מסגרות שיטתיות רבות שנועדות לסייע למוסדות החינוך ולחברי הצוותים לזהות אתגרים חשובים ולפתח מענה מעניין ובשאיפה – משפיע.

בפרויקט מנועי חדשנות המטרה הייתה שונה – לא לפתח פתרון טוב לאתגר מוגדר, אלא ליצור בבתי ספר תשתית, מנגנון שיטתי שיאפשר למורים, תלמידים ואף לחברי הקהילה בה נמצא בית הספר לזהות באופן קבוע אתגרים חשובים ולפתח להם מענים. זהו שינוי בפרדיגמה, שעשוי אולי להצמיח תרבות של חדשנות במוסד החינוכי, כלומר הוויה בה חדשנות היא דרך חיים, סדירות קבועה ובלתי נפרדת מהשוטף של המוסד, אנשי ההוראה והתלמידים.

הטריגר לפרויקט היה אוסף של תופעות מעניינות שזיהינו בתהליכי חדשנות בתקופת הקורונה. ראינו זאת בדברים הנוגעים לרובנו – ברפואה, בעבודה,  בלמידה (למשל, עבודה ולמידה מרחוק), במתכונות בילוי, בעשייה חברתית ועוד. ראינו ש״עושים חדשנות״ בתחומים אלה באופן שונה מהעבר. התבוננות זו הניבה שאלה: אם בעקבות הקורונה חל שינוי בתהליכי חדשנות, האם לאחר שתחלוף (או תתמתן ותהפוך לחלק משגרת האנושות), האם התופעות שזיהינו ייעלמו ונחזור לדרכים הישנות? במילים אחרות, האם ״חצינו את הרוביקון״ ולא ניתן יהיה לסגת לנְהָגים הישנים?

חיברנו את המטרה – ליצור תשתית קבועה לחדשנות במוסדות חינוך – עם האבחנה  שכדאי אולי לאמץ את העקרונות של החדשנות החדשה כדי ליצור תשתית טובה. בשבעה חודשים, מדצמבר 2020 ועד יולי 2021, ניסינו לעשות זאת ביחד עם 11 מוסדות חינוך.

אם כן, השאלה הגדולה שעמדה לפנינו הייתה:

כיצד ניתן לתכנן מנגנוני חדשנות שיטתיים וקבועים בבתי ספר, אשר יניבו תרבות של חדשנות ויניבו השפעה חיובית? וכיצד ניתן לבסס אותם על עקרונות החדשנות החדשה?


צוות המחקר והפיתוח

ד״ר רון דביר, רונית דרורי, תמיר הופמן, רענן ארבל, ריבי ארצי  | אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות, משרד החינוך


[מקור האיור: PMRMaeyaert]

אודות עקרונות החדשנות החדשה

פרק מתוך המחקר השלם על מנועי חדשנות והחדשנות החדשה.

רואים את הריבוע בפינה הימנית התחתונה? לחצו עליו לקריאה במסך מלא.

12 עקרונות החדשנות החדשה

12 עקרונות החדשנות החדשה הם סדרת עקרונות ידועים ומוכחים בעולם החדשנות, שיושמו בעצימות גבוהה בדרך שבה עשו חדשנות בתקופות הקורנה בכל המגזרים – העסקי, הרפואי, החברתי והחינוכי.

בפארק האקסטרים בחרנו להתמקד בשישה מתוך 12 העקרונות ועבור כל אחד מהם הקמנו עבורכם מוקד למידה והתנסות.

חדשנות אמפתית דגש על אמפתיה (רגישות, דאגה ואכפתיות כלפי האחר) – החל בזיהוי הצרכים, המשך בפיתוח פתרונות, וכלה באופן ההטמעה.
רדיקליות נטייה לפתרונות המבוססים על קפיצות מדרגה וכיוונים חדשים, בשונה מ״חדשנות המשכית״ שבה משפרים פתרון קיים.
פיתוח מהיר פיתוח מהיר יותר של פתרונות ומענים חדשים.
אימוץ מהיר של פתרונות על ידי המשתמשים והטמעה מסיבית  המשתמשים המיועדים מוכנים לאמץ במהירות פתרונות חדשים, יורדים מהר מהגדר ומתנסים.

פתרונות חדשים מוטמעים במהירות ובהיקפים עצומים אצל מאות אלפי משתמשים, לפעמים מיליונים ומאות מיליונים.

הטיה לסיכון ואומץ נכונות לקחת סיכונים מוגברים ולאמץ פתרונות אמיצים, גם במחיר העלאת הסיכון לכישלונות; נכונות לניסוי וטעייה.
חדשנות פתוחה, רב-תחומיות וחציית גבולות חציית גבולות בין דיסציפלינות וארגונים, כדי לפתח פתרונות טובים יותר, מהר יותר. פיתוח פתרונות בשיתופי פעולה עם גורמים מתוך ומחוץ לארגון.
Reuse: שימוש חוזר וחדש במרכיבים קיימים חשיבה (גם) בתוך הקופסה; שימוש במרכיבים קיימים המשמשים בדרך כלל למטרה אחרת, כדי ליצור פתרון חדש.
חדשנות בכל מקום, בכל דבר ועל ידי כל אחד ואחת  הרחבת מניפת החדשנות לתחומים רבים נוספים, כמות גדולה של פתרונות חדשים המכסים תחומי חיים רבים, ויותר א.נשים עוסקים בפיתוחם.

יותר א.נשים ממציאים את עצמם, את האופן בו הם מתפרנסים (או שורדים ומשגשגים) בימי משבר, גם בהיבטים אחרים, לא כלכליים.

שינוי  פוקוס, מטווח ארוך לטווח קצר במקרים רבים, בלית ברירה (ולפעמים זה אפילו טוב) קיצור הפוקוס מהטווח הארוך (הרבה שנים קדימה) לטווח הקצר ואף המיידי.

 

דוגמה: חדר מלחמה להדפסת חלקי חילוף להצלת מכונות הנשמה

התנאים הקיצוניים של הקורונה חייבו למצוא במהירות קיצונית פתרונות לאתגרים. בסרטון: מחסור בחלקי חילוף למכונות הנשמה הביאה חובבי מדפסות תלת-מימד להמציא ולהקים בתוך 24 שעות מערך לייצור חלקים אלה.

זה היה תהליך חדשנות שלא ניתן היה לדמיין אותו לפני ימי הקורונה!

ממתק חשיבה: אילו עקרונות של החדשנות החדשה יושמו בעוצמה גבוהה במקרה זה?

 

שאלות המחקר המסקרנות את החוקרים

  • באיזו מידה עקרונות החדשנות החדשה הם רלוונטיים בכלל למוסדות חינוך, ויכולים לסייע לתהליכי חדשנות?
  • אילו עקרונות חשובים או רלוונטיים עבורכם במיוחד?
  • האם יש צורך לשלב כמה עקרונות, או שמיקוד מאמצים בעיקרון אחד יכול אף הוא לתרום ליצירת שינוי משמעותי?