תחנת מגמות עתיד

מה הקשר בין מגמות העתיד למציאות, כאן ועכשיו?

לפני שנתחיל | כיצד קוראים את העתיד בכדור קריסטל? | מדריך שימוש מהיר

מצגת המפגש | מה ההבדל בין גחמה, מגמה ומגה-מגמה?

רקע על מגמות עתיד

מגמות עתיד בעולם והשפעתן על החינוך | ד״ר עופר מורגנשטרן

226 מגמות עתיד

המחקר שלנו הניב עד כה 226 מגמות עתיד – למעשה, בעולם המשתנה בקצב מהיר מאד, כמעט כל דבר עשוי להשתנות באופן משמעותי, לעתים דרמטי. את המגמות סיווגנו לפי מודל  STEEP, המקובל בתחום חשיבת העתיד.

S | מגמות חברתיות – Social | כוחות חברתיים סוציו-תרבותיים, עובדות וחוויות משפיעים על עמדות, דעות, אורח חיים ואינטרסים של הפרט והארגון ומכתיבים את אופן התנהגותם.

T | מגמות טכנולוגיות –  Technological | מגמות טכנולוגיות יוצרות את ההזדמנויות והשיבושים הגדולים ביותר עבור האנושות, הבאים לידי ביטוי בשלושה תחומים: תשתיות (למשל, ענן מבוזר/ בלוקצ'יין), אפליקציות (למשל, בינה מלאכותית/הדפסת תלת מימד)  ומגמות הנגזרות מהטכנולוגיה (למשל, אתיקה).

 E | מגמות כלכליות –  Economical  | מגמת הגלובליזציה דומיננטית מסוף המאה העשרים וקצב התפתחותה והתרחבותה השפיעה על הצמיחה הכלכלית העולמית. מעטים העריכו שהמגמה תשתנה אך כיום יש אותות מבשרי שינוי. לא ניתן להתייחס למגמות כלכליות בלא להתייחס למגפת הקורונה שפרצה לחיינו בשנת 2020, ונראה שהיא עדיין מתעתעת באנושות

E | מגמות סביבתיות –  Environmental |הקורונה, עליית תפישת הקיימות והמושג צמיחה הירוקה הדגישו את הצורך הדחוף להתייחס במשותף לאתגרים הסביבתיים ברמה העולמית ולהבטיח מוכנות גורפת כדי לנסות למנוע אסונות במידת האפשר או להתמודד אם בכל זאת נדרש עם סיכונים סביבתיים עתידיים.

P | מגמות פוליטיות –  Political | תפקידה של המנהיגות הפוליטית במדינת הלאום הוא לשרת את אזרחי המדינה ולשמור על ביטחונם בכל היבט. קובעי המדיניות מתמודדים עם התפתחויות חדשות ויוצאות דופן הנובעות משינויים פוליטיים בעולם לצד ההתפתחויות הדמוגרפיות, החברתיות, הכלכליות והטכנולוגיות.

הוספנו גם קבוצה שישית –  E – מגמות חינוכיות  Educational


מוזמנות ומוזמנים לחפש במנוע 226 המגמות את אלה שמעניינות אתכם במיוחד. כמו כן, לכבוד השקת התחנה ערכנו אוסף של 20 מגמות נבחרות.

הזמנה | גלו כל בוקר ביצבוץ חדש של העתיד

הצטרפו לקבוצת הווטסאפ ״מגמות עתיד״. בקבוצה זו מדי יום עולות מגמות עתיד חדשות – דברים מעניינים שאולי יקרו בעתיד וישפיעו עלינו – וחלקם כבר מבצבצים כאן ועכשיו.

קישור להצטרפות לקבוצה

שאלות המחקר המסקרנות את החוקרים

כיצד מגמות עתיד יכולות להשפיע על החלטות ארגוניות (של המוסד החינוכי) ואישיות (של חברי/ות צוות ההוראה)?