ארגוני חינוך עתידיים

מומסים (מורכבים מסתגלים), רדיקליים או רב-מימדיים

מהם ארגוני חינוך עתידיים?

אנחנו, באגף המו״פ, פיתחנו שלושה מודלים של ארגונים כאלה. אתם מוזמנים להכיר אותם, להתנסות ואף להטמיע את עקרונותיהם:

מודל ראשון: מסגרות חינוך רדיקליות 

  • יוזמות בשלבי בשלות שונים שבבסיסן פרדיגמה ארגונית-פדגוגית חדשה למערכת החינוך בישראל או אף בעולם, ובכוחן לתת מענה רצוי ונדרש לצרכים עכשוויים ולאתגרים עתידיים במציאות משתנה. 

מודל שני: מומסים (״מורכבים מסתגלים״)

  • בית ספר כארגון מורכב מסתגל, המיישם מודל ארגוני הבנוי משלושה רכיבים עיקריים: 1.מצפן 2. פעלנות 3. אקוסיסטם

מודל שלישי: מודלים רב-ממדיים 

  • בתי ספר בעלי מודל פדגוגי ארגוני קוהרנטי המקיף את כל היבטי העשייה הבית ספרית והיבטים רבים של הבאים בשעריו, שכוללים באופן שלם ואינטגרטיבי יישומים של תפישות פדגוגיות מתקדמות  ובכל רגע נתון יכול ונכון להמחיש בפעילות בית הספר הלכה למעשה, תפיסה משולבת ועדכנית בין מבנה ארגוני, פדגוגי וטכנופדגוגי.

אלה מודלים שממשיכים להתעדכן תדיר. יחד עם בתי ספר הבוחרים בכך, אנחנו ממשיכים לפתח ולהטמיע גרסאות מעודכנות של פרקטיקות חדשות.

הרצאה קצרה | ארגוני חינוך עתידיים | מפגש הפארק, 1 בפברואר 2022 | ד״ר עדי קמחי

מצגת ארגוני חינוך עתידיים (ליוותה את ההרצאה)

הקמנו השנה ארבע מסגרות חשיבה ופעולה (״וקטורים״) הממוקדים כל אחד בפיתוח חזית הידע והפרקטיקה בהיבט מרכזי מסויים של עולם החינוך.

מטרות עבודת ווקטור ארגוני חינוך עתידיים היא לייצר עבור מערכת החינוך הישראלית תשתית ארגונית ומסגרת תפיסתית למחקר, פיתוח פרקטיקות, התנסות וזריעת התחלות שינוי על פי שלושת המודלים שתיארנו למעלה. פעולות הוקטור:

  1. טיפול אחראי בהתארגנויות חינוכיות רדיקליות (משבשות).
  2. הטמעת מומיס = עקרונות של התנהגות ארגונית מיטבית של בתי ספר במציאות משתנה. 
  3. יצירת נבחרת של מגדלורי-השראה על בסיס מוסדות קיימים. אלה הם המודלים הרב-ממדיים.

שאלות המחקר

מהו ארגון החינוך של העתיד, בעיניך?

לפני שנתחיל: בביקור בבית הספר של העתיד, השנה היא 3021 (זהירות: חומר קשה לצפייה)

המוקדים של תחנת ארגוני חינוך עתידיים