ממד יכולות מו"פ בארגון רב-ממדי

יכולות מו"פיות (מו״פ-מחקר ופיתוח)  שנרכשות על ידי הצוות החינוכי ומפותחות על ידו, מסייעות לארגון החינוך הרב-ממדי להתמודד עם אתגרי המציאות המשתנה ועם ההזדמנויות שבה, ומאפשרות עיצוב עתיד רצוי בהלימה למצפן הארגוני

ממד יכולות המו"פ מתייחס לידע, למיומנויות ולכשירויות שא.נשים בארגוני חינוך רב-ממדיים רוכשים ומפתחים כדי להוביל בארגון שלהם גוף מו"פ מקומי או עשייה מו"פית מקומית כחלק מהדנ"א שלהם.


*ארגון חינוך רב-ממדי: ארגון המטפח בו זמנית 5 ממדים: הוליסטיות, מערכתיות, מחקר ופיתוח, פעולה כארגון מורכב-מסתכל וייצוגיות.

רקע על יכולות מופיות

מוסד החינוך הרב-ממדי מקיים תהליך התפתחות מתמדת של יכולת המו"פ שלו כדי להישאר עדכני ורלוונטי. תהליך זה בא לידי ביטוי במספר היבטים:

 1. אימוץ והטמעת יכולות מו"פ חיצוניות: רכישת והטמעת ידע, תפיסות, פרקטיקות וכלי מו"פ מאגף מו"פ, ממומחי מו"פ חיצוניים ומעמיתים ברשתות מו"פ.
 2. פיתוח עצמי של יכולות מו"פ: פיתוח ידע, תפיסות וכלי מו"פ הצומחים בתהליך של התהוות מהפעילות המו"פית של מוסד החינוך.
 3. פיתוח אקוסיסטם תומך מו"פ: פיתוח אקוסיסטם תומך ומאפשר מו"פ במוסד החינוך, המתבסס גם על האקוסיסטם המו"פי של אגף מו"פ, של המחוז, של הרשות המקומית ושל גורמים נוספים חיצוניים.
 4. פיתוח יכולת המו"פ של צוות מוסד החינוך: יצירת תרבות מו"פ, פיתוח כשירות מו"פ בקרב אנשי צוות מוסד החינוך.

מוסד החינוך הרב ממדי מקיים תהליכי פיתוח מו"פ בשלוש רמות שונות המשלימות ומתכתבות זו עם זו:

 • רמת המקרו, המייצגת תהליכי חשיבת עתיד ארגוניים הנגזרים משינויים בסביבה החיצונית של המוסד.
 • רמת המסו, המייצגת תהליכי שיבוש ושינוי יזומים של דפוסים קיימים כדי לייצר דפוסים ארגוניים חדשים.
 • רמת המיקרו, המייצגת תהליך של טיפוח דפוסי חדשנות הצומחים בשטח ואימוץ האטרקטיביים שבהם כדפוסים ארגוניים.

גופי המו"פ המקומיים בארגוני חינוך רב-ממדיים ובכלל, יפתחו ויישמו בעצמם תוצרים ומתודולוגיות מו"פ ויפתחו את היכולת של הגורמים אליהם הם משתייכים לתפקד כגופים אוטונומיים, פעלנים, חדשניים, יזמיים וחושבי עתיד. היכולות עשויות לבוא לידי ביטוי בדפוסים הבאים:

 • פעילות לאור מצפן מערכתי וארגוני
 • קבלת השראה מתפיסת המו"פ של אגף מו"פ וממומחי מו"פ מגוונים (ידע, פרקטיקות, כלים) 
 • יישום תפיסת המו"פ באופן מותאם למאפיינים ולאתגרים הייחודיים של הארגון ("קחו ועשו זאת לשלכם")
 • שימוש בדפוסי חשיבה מו"פיים: חשיבה מערכתית, חשיבת עתיד, חשיבה עיצובית וכד'
 • פיתוח פתרונות מותאמים להתמודדות עם המציאות המשתנה ולעיצוב עתיד רצוי
 • שיתוף ידע ותוצרים באופן המקדם יישום מערכתי רחב היקף שלהם לטובת כלל  מערכת החינוך
 • תוצרי המו"פ: תוצרי המו"פ במוסד חינוך הם דפוסי התנהלות ארגוניים ופדגוגיים חדשים שפותחו, נוסו ויושמו מערכתית במוסד. דפוסים חדשים אלו יכולים לשנות את המצפן הארגוני, את האקוסיסטם הארגוני, ואת דפוסי ההתנהלות הארגוניים והפדגוגיים לפיהם מתנהל המוסד.       
 • הערכת תוצרי המו"פ: מוסד החינוך מגדיר ומקיים תהליך פורמלי  ושיטתי של הערכת תוצרי המו"פ בהיבטי ההשפעה שלהם על אפקטיביות, יעילות ורלוונטיות פעולת המוסד.

מהי תפיסת המו״פ?

רוצים מסך מלא? הריבוע הריק בסרגל הכלים האפור.

רוצים לקרוא גרסא מורחבת (הכוללת הרחבות, בחלונית של הערות מרצה) או להוריד את המצגת? לחצו על הכפתור

מודל בשלות לחדשנות בית ספרית

כדאי לשים לב במיוחד לשקפים 16-18, העוסקים בבשלות המו״פ הבית הספרי.

רוצים מסך מלא? הריבוע הריק בסרגל הכלים האפור.

שאלות המחקר

 • למה חשוב למוסד החינוך לפתח יכולות מו״פ?כיצד זה תורם למשימה החינוכית שלו?
 • במה כדאי שיעסוק המו"פ במוסד החינוך? 
 • מי יכול/צריך לעסוק במו"פ בבית הספר? (רק מורים? או אולי גם תלמידים, הורים…)
 • מה חייב להתקיים במוסד החינוך כדי לעודד פיתוח של יכולות מו"פ באופן מערכתי? 
 • אילו מנגנונים אפשרי שיתקיימו ואילו תשתיות או משאבים נדרשים לכם לשם כך?

 

לפני שנתחיל בהתנסות: כיצד החוקר-מפתח הגדול מכולם יצר צילום לוויין כבר במאה ה-16?

ליאונרדו דה-וינצי. חקר את האנטומיה של גוף האדם, את מעוף הציפורים, את תנועת העננים, ועוד ועוד, הכל מהכל.

פיתח מצנח, צוללת, חליפת אמודאים, מערכים מבוצרים, מכונות יריה, מנופים, משאבות, מכונות מעופפות, טכניקות אמנותיות, הכל מהכל.

מה הסוד שלו? יש לו שבעה. הספר המעולה של גלב , ״כיצד לחשוב כמו ליאונרדו דה וינצ׳י: שבעה צעדים לחשיבה גאונית״, חושף אותם. ממולץ מאד, בעברית. הסודות שלו בעצם קשורים למספר יכולות מו״פ שהוא רכש: סקרנות, יכולת לשהות בעמימות, תיעוד אובססיבי, ועוד. אגב, הסוד השביעי שלו, אם נתרגם אותו לשפתו של הרמב״ם, הוא ״נפש בריאה בגוף בריא״.

הסרטון מספר על אחת ההמצאות שלו: יצירת מפות עירוניות מדוייקות, ממבט על, וזאת מספר מאות שנים לפני שיגור לוויין הצילום הראשון. איך הוא עשה זאת?

 

התנסויות במוקד יכולות מו״פ

שלב ראשון: חוכמת המונים

מהם חמשת הכישורים החיוניים ביותר לחברי צוות המו"פ במוסד החינוך?
הצבעה בזמן אמת בכלי דיגיטלי:

דיון בתוצאות הסקר: מהם הכישורים שהרוב בחרו? מדוע? באיזה אופן יכולות מו"פ שונות מיכולות ניהול, פתרון בעיות וכד'?

שלב שני: כלים

חשיפת שני כלים שיכולים לסייע בעבודה בית ספרית על פיתוח יכולות המו"פ שלו:

תפיסת המו"פ: מה זה בכלל מו"פ? מהי חדשנות? אילו הנחות יסוד יש לעבודה מו"פית? ואיך כל זה קשור לאוריגמי? (התשובה בהקלטת המפגש! כדאי להיכנס).

מודל הבשלות לחדשנות בית ספרית: כלי לאבחון עצמי של בית הספר, שיכול לעזור לכם לברר איפה אתם עומדים ולאן תרצו להגיע בהקשר לפיתוח יכולות מו"פ בקהילת בית הספר שלכם.

סדנה לחדר מורים או לצוות ניהול

מטרת הסדנה

לעורר חשיבה משותפת לקראת הקמת צוות מו"פ בית ספרי ולהגיע למסקנות לגבי הצרכים לאיוש הצוות, הגדרת התפקיד של הצוות, הרכב הצוות והמיינדסט שלו.

שלב 1: מיפוי הכישורים הנדרשים לחברי הצוות

במפגש פיזי: הדפיסו את טבלת הכישורים, חלקו את המשתתפים לזוגות/שלשות ובקשו מהם לסמן אילו כישורים ויכולות חשוב שיהיו לחברי הצוות שנרצה להקים. לאחר הדיון בזוגות קיימו דיון במליאה ונסו להגיע להסכמה על הכישורים החיוניים ביותר.

אפשרות נוספת: להשתמש במתודת "סולם עולה" – מתחילים בזוגות, אחר כך כל שני זוגות מתחברים לרביעייה וכל זוג משתף את הבחירות שלו, ובסוף חוזרים למליאה לדיון מסכם.

במפגש מקוון: ניתן לחלק את המשתתפים לחדרי זום לדיון בזוגות/שלשות כפי שתואר לעיל. זכרו לשתף את טבלת הכישורים בצ'ט.

 • אפשרות נוספת: הכניסו את ההיגדים שבטבלה לכלי דיגיטלי ליצירת סקרים (כגון: שAha ,Mentimeter, Tricider, Quizlet וכד'), ובקשו מהמשתתפים במפגש לדרג את 5 הכישורים החיוניים ביותר לדעתם מתוך הרשימה. תוצאות הסקר יתקבלו על המסך ותוכלו לקיים דיון בתובנות שלכם מהסקר.
  קישור לסקר דיגיטלי להורדה ב-Aha-Slides

אם תרצו, צוות הפארק ישמח לשלוח לכם סקר מוכן לשימוש. התקשרו אל חנית או מרב.

 

שלב 2: כתיבת מודעת דרושים והפצתה

עדיין אין לכם צוות מו"פ שעומד בכישורים הנדרשים? זה הזמן לנסח מודעת "דרושים" ולהפיץ אותה בקרב צוות ההוראה שלכם! אולי יש בצוות א.נשים שעומדים בדרישות ובכלל לא ידעתם…
**אופציה נוספת: אפשר להפיץ את מודעת הדרושים גם בקרב התלמידים וההורים. אולי מישהו מהם ירצה לקחת חלק בצוות כזה?

הצעה לפעילות המשך

משאבים נדרשים

נסחו את המשאבים הנדרשים לכם להקמת הצוות ולהבטחת הפעילות הסדירה והאפקטיבית שלו.
מומלץ לשים לב להיבטים הבאים:

 • סדירויות ומנגנוני פעולה: זמן ומקום למפגש ולפיתוח, השתתפות בהובלת תהליכי למידה של צוות ביה"ס בתחומי הפיתוח, אחר…
 • ערוץ פתוח להנהלת בית הספר לטובת היוועצות
 • השתתפות בתהליך למידה שמרחיב את גבולות הדמיון באופן מתמשך

יש צוות – מה הלאה?

אם כבר הקמתם צוות מו"פ ויש לכם צוות מתפקד, מומלץ לפעול בכיוונים הבאים:

 • להתבונן על מודל הבשלות ולזהות את הפערים בין ביה"ס היום לביה"ס בסוף השנה
 • להציב 3-2 מטרות שתרצו לקדם בחודש הקרוב, לאור המיפוי של מודל הבשלות
 • מדי כמה זמן לחזור לשאלת ה-"לשם מה" צוות מו"פ ולדייק את המטרות שלכם

 

הקלטת חדר ההתנסות במפגש החשיפה

רקע | תחנת ארגוני חנוך עתידיים (המוקד נמצא בתחנה זו)
מוקדים נוספים בתחנת ארגוני חינוך עתידיים