מבחנים עם אינטרנט פתוח | מפגש 2 - מחוון השאלות

העמקה ראשונית במחוון פיתוח שאלות עם אינטרנט פתוח: ניתוח של חמש הקטגוריות ותרגולן.