סיכום ההשתלמות

הטקסונומיה של מיומנויות מא"פ | מהות השינוי - מעבר מפרדיגמת רכישת ידע לפרדיגמת רכישת כשירויות.