מבחנים באינטרנט פתוח

מחקר

אודות המחקר

כאן פיסקה על הניסוי, הליווי המחקרי (פרופ׳ שחר, סוגטרה מיטרה)

ממצאים עיקריים

תיאור קצר וגרף אם יש

תיאור קצר וגרף אם יש

Alternative assessment: Examinations where internet access is allowed

Alternative assessment: Examinations where internet access is allowed

Hanna Shachara, Edith Kimchib and Sugata Mitrac*

Should access to the internet be permitted during examinations? We describe an experiment to determine the effects of internet access during examinations in schools. Using a sample of 410 children between 13 and 17 years of age, we report on examination scores in seven subjects in two equivalent examinations, one where internet access is allowed and the other where it is not. The results suggest that, other than a positive reaction from students, there is a change in average internet access examination scores. Also, student ranks can change depending on students’ ability to use the internet in addition to their ability to recall memorized subject knowledge. Using the internet during examinations can increase prior knowledge and may reflect the current reality of ‘just-in-time’ learning.

 

סיכום ממצאים של שתי שנות ניסוי בשאלות עם אינטרנט פתוח: דו"ח מחקר

סיכום ממצאים של שתי שנות ניסוי בשאלות עם אינטרנט פתוח: דו"ח מחקר

חנה שחר ועידית קמחי | אוקטובר 2022, תשרי תשפ"ג

בשנת תשפ"א נשלח קול קורא אל בתי הספר הנמצאים ברשת מחוללי חדשנות, שהיא רשת של מומלצי מחוזות ושל מסיימי מסלולי פיתוח באגף מו"פ, להשתתפות בניסוי חלוץ שמטרתו להתנסות בכתיבה ובהערכה של שאלות מבחן שבמהלכו מתאפשרת גישה פתוחה למקורות דיגיטליים ואחרים, דהיינו, שאלות למבחנים עם אינטרנט פתוח. בנוסף, נשלח הפרסום גם לבתי ספר מחוץ לרשת שהביעו עניין בחדשנות פדגוגית. כ-150 בתי ספר הגיבו לקול הקורא ולאחר פעולות הדרכה והבהרה, נרשמו לניסוי עצמו 10 בתי ספר. הרקע ליוזמה זו הייתה הבנה שהמציאות משתנה באופן דרמטי ושאין לנו יותר אפשרות להמשיך לנהל את מערכת החינוך, הן ההוראה והן ההערכה אך בעיקר ההערכה שהיא מעין "תחנה סופית", באותו אופן מסורתי שבו היא מתנהלת במאתיים השנים האחרונות. המחיר של המשך  דרכי ההערכה המסורתיות הוא גבוה ובלתי הפיך: חוסר התאמה של הבוגר למציאות המשתנה, הנצחת פערים וחוסר רלוונטיות של החינוך הציבורי.