תרגול יכולות רגשיות חברתיות

א. דוגמאות מתוך מפגשי הקהילה

ב. פעילויות עם מורים לפיתוח מיומנויות SEL בתוך שפינט

ג. אגרות שלושה בשלישי בתוך: שפינט

קישור >> (שימו לב לגלול לתחתית העמוד, שם מרוכזות האגרות)