מפגש פתיחה | 1.2

שותפות כמדיניות

מגמות עתיד והשפעתן על תמונת העתיד של החינוך הקדם יסודי

מצגת המפגש

לצפייה במסך מלא לחצו על הריבוע הימני

>

כלי שלושת האופקים