בתי הספר הופכים לארגונים זמישים

מגמה חברתית

בתי ספר נדרשים לקיים תהליכי הסתגלות ושיפור מתמידים כדי לתת מענה לאתגרי המציאות המשתנה.[492] לשם כך יש לאפשר התארגנויות של מורים ושל לומדים ונגישות שלהם למשאבים ארגוניים, כדי שיוכלו ליזום וליישם באופן עצמאי דרכים חדשות ללמידה, להוראה ולהערכה המממשות את יעדי מערכת החינוך. מערכת החינוך תספק לבתי ספר יעדים מערכתיים ומעטפת ארגונית, מקצועית, תרבותית וטכנולוגית, שתתמוך ותאפשר את היוזמות המקומיות. במסגרת תהליך זה תורחב האוטונומיה הבית ספרית[493] בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים, ובתי הספר יפתחו ייחודיות ומיתוג ויגבירו את האטרקטיביות שלהם בעיני הורים ולומדים. הדבר יוביל ליישום פרדיגמת המבנה הרשתי[494] במערכת החינוך, פרדיגמה הדוגלת ביצירת רשתות גלובליות של מחנכים ולומדים היוצרים קהילה לומדת, שבה כל חבר הוא צרכן ויצרן של רעיונות ושל ידע. הכיתה והמורה יצאו למסע למידה משותף בכיתה ומחוצה לה, תוך יישום למידת עמיתים, המתבססת על חוזקות הלומדים, כשהמורה מסייע לכל לומד למצוא את מקומו האישי הייחודי. מורים יהיו שותפים בקבלת ההחלטות לגבי התחומים שהם מלמדים ויפעלו בשיתוף עם הורים ולומדים להובלת מיזמים קהילתיים בבית הספר. ברמה הגבוהה יותר, שיתופי פעולה בין ארגונים ובין בתי ספר ייצרו רשתות של לומדים, מורים ומנהלים, המהווים יחד 'עיר חינוך' שנמצאת ביחסי גומלין עם מערכת החינוך. פרדיגמת הרשת תאפשר למערכת החינוך ולבית הספר להיות מבנה חי ודינמי שחלקיו השונים פועלים באופן משותף והרמוני. תפקיד מערכת החינוך יהיה לייצר עבור ארגוני החינוך יעדים חינוכיים כוללים וסביבה המאפשרת להם למצות את מלוא הפוטנציאל שלהם.[495]

[492] , [493]

[494] הכט, י' (2014). בזמן המהפכה. בתוך ערי חינוך: אמנות שיתופי פעולה. הכט, י' (2015). שינוי פרדיגמה מפירמידה לרשת. בתוך ערי חינוך: אמנות שיתופי פעולה .

[495] Horizon report: 2016 K-12 edition (2016), pp. 10-11.

מופיעה גם ב:
,
,
2021

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

2020

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.