היבטים חברתיים בהשפעת משבר האקלים

מגמה חברתית

אקלים עירוני – לערים פגיעוּת ייחודית לנזקי אקלים. מאפיינים עירוניים עלולים להגביר תופעות אקלימיות ולהעצים את החשיפה של האוכלוסייה לפגעי טבע. מיעוט שטחים ירוקים ומרחבי חלחול הופכים אזורים  עירוניים לפגיעים לשיטפונות ולאירועי גשם שעוצמתם רבה. כאמור, ערים ברחבי העולם חוות יותר ויותר שיטפונות, סופות, שריפות, גלי חום ו/או גלי קור, כחלק מעידן משבר האקלים שבו אנו מצויים[206]. עליית הטמפרטורה באזורים עירוניים משפיעה בצורה ניכרת על איכות החיים בעיר. תופעה סביבתית ידועה היא איי חום עירוניים, הנוצרים באזורים בנויים שהטמפרטורה בהם גבוהה יותר. התכונות הפיזיקליות של מבנים וכבישים, גורמות להם לקלוט חום רב ולאגור אותו, במהלך הלילה משתחרר החום מהמבנים ומהכבישים ומעלה את טמפרטורת האוויר גם לאחר שקיעת השמש ואל תוך השעות הקטנות של הלילה. כפועל יוצא, חלה עלייה בצריכת האנרגיה למיזוג, בפליטה של מזהמים וגזי חממה, לצד פגיעה בבריאות ובנוחות של תושבי האזור. כך נוצר "מעגל חום" המזין את עצמו באופן שלילי: חם, אנשים משתמשים יותר בתחבורה ממונעת ומפעילים יותר מזגנים, אלה פולטים יותר מזהמים וחלקיקים המשמרים את החום, המיקרו-אקלים בעיר הופך חם אף יותר וכן הלאה.[207]

רשויות מתחילות להפנים את הצורך המיידי בתכנון עירוני, אדריכלי והנדסי, מחודש ומותאם, שיוכל להתמודד עם מפגעים סביבתיים, כפגעי טבע, הצפות, שריפות ועודף תעבורה. בטווח המידי, עם השינויים הקיצוניים במזג האוויר, הרשויות מעמידות סיוע לאוכלוסיות הנפגעות. הסיוע מתבטא בתקציבים לאוכלוסיות המתקשות לשלם עבור מיזוג אוויר או במתן אפשרות לשהות במקומות שהייה ממוזגים בימי חום קיצוני, כמו למשל במרכזי הקירור של שיקאגו.[208] פתרון לטווח רחוק הוא פיתוח יער עירוני, כחלק מגישה התופסת את כל רשת הצמחייה בעיר כמערכת אקולוגית כוללת. בהתאם לתפיסה זו, שתילת צמחים ברחבי העיר מנוהלת כמערכת הוליסטית, מנוהלת אסטרטגית ופיזית, תוך התייחסות לאתגרים האורבניים.[209]במלבורן שבאוסטרליה, העירייה מפעילה מערכת מידע לניהול היער העירוני שלה ונעזרת בתושבים כדי לעדכן ולהנגיש את המידע,[210] ובברצלונה הפיקו אפליקציה המכוונת הולכי רגל לדרכים מוצלות.[211] הפתרונות דרך התכנון העירוני אינם מיועדים להתמודדות עם גלי החום בלבד, אלא אף בנויים  לספק מענה לכל אירועי האקלים הקיצוניים. בהצפות באירופה,[212] לדוגמא, קיפחו אנשים את חייהם בכפר, כאשר נלכדו וטבעו במבנים לא מותאמים. הדבר אירע מאחר שאזורים אלו אינם ערוכים להתמודד עם כמויות מים כה גדולות בבת אחת, ולכן עם קריסת הסכרים, הוצפו שטחים שלמים, ובתי המגורים שעליהם נהרסו ופגעו באוכלוסייה. אשר לשריפות, פגיעתן היא מידית וגם ארוכת טווח. שריפות הענק באוסטרליה ובסיביר בשנת 2020, ואלו שפקדו בשנת 2021 את איטליה וטורקיה פגעו קשה באוכלוסייה, בטבע ובמגוון הביולוגי,[213] ואולם בטווח הארוך, הזיהום, תוצר הלוואי של השרפות, יצר נזק למערכת האקולוגית כולה.

אקלים חברתי – מעבר להשפעותיו הפיזיות, למשבר האקלים השלכות חברתיות ומוסריות. פגיעה של משבר האקלים אינה מתפזרת באופן שווה בין מדינות מתפתחות ומפותחות, בין יישובים ומעמדות, אלא מתאפיינת באי-שוויון ובחוסר צדק סביבתי ואקלימי. מפגעי האקלים מהווים לא פעם מעמסה נוספת, לעיתים קשה מנשוא, על אוכלוסיות מוחלשות הסובלות מעלייה בתדירות שרפות, מפגעי מזג אוויר ומפגעים בריאותיים. אנשים החיים בעוני מוגנים פחות מפני נזקי האקלים, סובלים יותר מבעיות בריאותיות ומתמותה עודפת שקשורה לשינוי אקלים, והם פגיעים יותר גם מפני שוהים במרחב תעסוקתי שאינו הן מוגן מנזקי האקלים והן מאירועי אלימות.

אקלים מגדרי – הגנה על זכויות של נשים בעיתות משבר הוא חלק מן המחויבות הבין-לאומית של מדינות החתומות על אמנת המסגרת של האו"ם בדבר שינוי האקלים, ובכללן ישראל. מיפוי מאפייני הפגיעות המגדרית לאור אירועי חירום אקלימי חושף כי האפשרות של בעיות באספקת חשמל ומזון, של נתק בין חלקי העיר השונים, של מניעת נגישות לשירותי רווחה או בריאות, של הסתגרות במרחבים הביתיים לאורך זמן ועוד, מעלה את הסיכוי כי נשים תהיינה לכודות במרחב ביתי אלים. יתר על כך, במצבי משבר אקלימי עלולים להיחסם נתיבי הגישה לשירותי הסיוע והתמיכה הרלוונטיים וחלקם אף עשויים לפעול בצורה מצומצמת, מה שמקשה עוד יותר את הנגישות לאוכלוסיות הנזקקות. ממשבר הקורונה נלמד, כי היכולת לאתר נשים וילדים נפגעי אלימות פוחתת, בשל צמצום מסגרות חינוכיות והגבלת התנועה לבתים, מה שמצמצם מִמְשקים עם גורמים תומכים חיצוניים אשר עשויים היו לזהות את המצוקה[214].

[206] , [207] , [208], [209] , [210] , [211] , [212] , [213] , [214]

מופיעה גם ב:
,
,
2021

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

2020

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.