מגוון והכללה

מגמה חברתית

מגוון והכללה[38](Diversity and inclusion – D&I)  צוברים תאוצה בעולם כולו בכל תחומי החיים ובעולם התאגידים בפרט. אך יתרונותיהם הרבים של ערכים אלו אינם מתבטאים בתחום העסקי בלבד. אמנם יש יתרון עסקי ישיר הנגזר מיכולות מגוונות וייחודיות של מגוון העובדים, אך חברות המזוהות עם מדיניות ושיטות של מגוון והכללה הן יצירתיות יותר ותומכות בקולות שונים, וכך מושכות אליהן את הכישרונות המובילים בכל ענף. עם זאת חשוב לזכור כי מגוון והכללה הם שני מונחים שונים שאין לבלבל ביניהם, אין אלה מילים נרדפות והאחד אינו מרמז על השני באופן אוטומטי.

מגוון – מוגדר בדו"ח 2018 Gallup [39] כ"ספקטרום ההבדלים האנושי המלא". ספקטרום זה כולל מאפיינים ייחודיים ובהם נטייה מינית, אמונות דתיות, גיל, אתניות, גזעים, מיקומים גיאוגרפיים, תרבויות, מעמד, יכולות פיזיות וכו'. במקומות עבודה קיימים מספר סוגי מגוון: פנימי, חיצוני, ארגוני והשקפת עולם. חלקם גלויים ואחרים פנימיים, חלקם ניתנים לשליטה ולשינוי וחלקם קבועים (כמתואר בתרשים 10).

מגוון פנימי – הגורמים השונים שאדם נולד אליהם או משתייך אליהם. לרוב, לאדם אין שליטה עליהם ואין ביכולתו לשנותם, הכוונה לגזע, גיל, מוצא אתני, מקור לאומי ותרבות.

מגוון חיצוני – המאפיינים הקשורים לאדם, שהוא אינו נולד לתוכם וביכולתו לשנותם: חינוך, כישורים והתעניינות, דת, מיקום גאוגרפי, סטטוס מערכת יחסים, מצב חברתי – כלכלי, חוויות ואזרחות.

מגוון ארגוני – כולל את הגורמים השונים בארגון או במקום עבודה, ובהם מקום עבודה, פונקציית התפקיד, מחלקה, סטטוס ניהול ורמת ותק.

השקפות עולם – מגוון בהשקפת העולם מתייחס להבדל ולגיוון בתפיסות העולם של אנשים: החוויות הייחודיות, ידיעת ההיסטוריה, האמונות, הפילוסופיות הפוליטיות והיכולות של הפרט לעצב את השקפת עולמו.

תרשים 10 סוגי המגוון[40]

הכללה – ג'סי ג'קסון, פוליטיקאי ופעיל זכויות אזרח, טען ש"הכללה אינה עניין של תקינות פוליטית, אלא המפתח לצמיחה".  SHRM (הארגון לניהול משאבי אנוש)[41] מגדיר 'הכללה' כ"הישג של סביבת עבודה שבה כל האנשים מתייחסים בצורה הוגנת ומכבדת, יש להם גישה שווה להזדמנויות ולמשאבים והם יכולים לתרום באופן מלא להצלחת הארגון," כלומר, להבטיח שכל עובד ירגיש כלול וחלק מהצוות, מוערך, נראה ונשמע על ידי כול. כתוצאה מכך, תפרח החדשנות, יגבר שיתוף הפעולה ומעורבות העובדים תצמח.

ההבדל בין מגוון להכללה – לפי אותו דו"ח,(Gallup 2018)  [42] הצעד הראשון ביצירת תרבות מגוונת ומכילה הוא ההפרדה בין שני המושגים וההכרה בכך שהם עוסקים בדברים שונים. מגוון ללא הכללה לא יסתכם בשינוי משמעותי בתרבות החברה ובניסיון העובדים. לדוגמה, יצירת צוותים מגוונים מבחינה אתנית, לא תתרום לארגון אם לא יתייחסו לדעותיהם, לפרספקטיבות ולניסיונות שלהם בעת קבלת החלטות ועיצוב מדיניות. מאמר של Harvard Business Review טוען שבהקשר של מקום העבודה, מגוון שווה ייצוג, אולם ללא הכללה לא יקרו ההקשרים המכריעים המושכים מגוון כישרונות המעודדים השתתפות, מטפחים חדשנות ומובילים צמיחה עסקית.

מדיניות של מגוון והכללה היא מגמה שתופסת היום תאוצה, ואימוצה תורם למעורבות חיובית ולקידום חדשנות. השיפורים המיידים הבולטים הם:

  • מעורבות גבוהה יותר – לאור ההרגשה שהקול האישי נשמע ומוערך.
  • חדשנות גבוהה יותר – נתוני רקע וחוויות חיים מגוונים מאפשרים להציע רעיונות טריים המובילים לפתרונות חדשניים בכל תחום.
  • קבלת החלטות טובה יותר – לאור שילוב נקודות מבט בכל שלב משלבי תהליך קבלת החלטות, מה שמוביל לקבלת החלטות טובות יותר עבור החברה.

בשנים האחרונות, מעסיקים ומנהיגים עסקיים ברחבי העולם מנסים לחזות מה יהיו מאפייני המגוון וההכללה שהשפעתם על תרבויות העבודה שלהם תהייה הגבוהה ביותר,[43] ושאלה זו רלוונטית גם למוסדות חינוך. חשיבותה של שאלה זו התעצמה עם הופעת מגפת הקורונה, שפגעה מאוד דווקא באוכלוסיות חלשות המהוות חלק מהמגוון האנושי והזקוקות להכללה (ראו בהרחבה ב"מגמות סביבתיות"). המגמות הבולטות הן:

התפתחות למידה מרחוק – המודל של הלמידה מרחוק שהשימוש בו הואץ, תחילה בלית ברירה, נמצא יעיל ונראה שהוא כאן כדי להישאר. ואולם למשתמשים שונים תנאי חיים שונים: לא לכולם נגישות שווה למחשב, לא לכולם מקום ייעודי ושקט המאפשר להתמקד בעבודה או בלמידה.

מודעות לזהות מגדרית מגוונת וביטוי מגדרי – אימוץ שיטות כוללות, ובהן למשל, גישה נייטרלית לתאי-שירותים למגדרים שונים, יצירת מודעות סביב השימוש בשפה אחידה מגדרית וא-בינארית, המכילה גם אנשים עם מגדר לא-בינארי, טרנסג'נדרים וכדומה. העלאת המודעות להטיה לא מודעת במערכות וחתירה לביטולה. הטיה לא מודעת מתייחסת לנטייה לעבד מידע ולקבל החלטות תוך התבססות לא מודעות על סטריאוטיפים ודעות קדומות כלפי אדם או קבוצה. הטיה כזו הקיימת במערכות רבות והמונעת משיקולים שאינם רציונליים ואינם הוגנים, משפיעה על גורלם של בני אדם ופוגעת בשלומותם, ומעבר לכך היא פוגעת ביחסי העבודה ובאקלים הארגוני ומסייעת להנצחת פערים כלכליים ומעמדיים בחברה.

קידום שינוי מערכתי מוסדי ליצירת שוויון – בשנת 2020 היו מספר אירועים בולטים שהדגישו עוולות ופגמים מערכתיים בממסדים שונים. מקרי הרצח של ג'ורג 'פלויד, בריונה טיילור ואנשים תמימים נוספים אשר חטאם היחיד היה צבעם, חשפו מציאות עגומה של גזענות חברתית. מערכות צריכות לקדם שינויים מערכתיים קיצוניים שישפיעו על תפקודה של החברה כולה. אנשי חינוך מובילים ומנהיגים אחרים צריכים לעשות כמיטב יכולתם ולהילחם בכל אפליה נגד קבוצות שאינן מיוצגות באופן הולם בחברה שלהם, ולקבוע מדיניות ברורה ושקופה על מנת להבטיח כי מרחבים ציבוריים שונים, בית הספר, הרחוב, מוסדות מסוגים שונים, יהיו בטוחים לכל אדם באשר הוא.

גיוס "מקצועני מגוון" – מערכות ומוסדות, כולל בתי הספר וארגונים חינוכיים, צריכים לגייס אנשי מקצוע כדי לעסוק במשימות כגון ארגון מפגשי חינוך בנושא גיוון והכללה, יצירת תרבות מכילה במקום הלמידה, הצגת רעיונות חדשים לשיפור מגוון והכללה במוסד הלימודים, דחיפה לשימוש בשפה כוללת והטמעתה, ניהול תלונות על הטרדות ואפליה וכו'.

שקיפות מוגברת ביעדים – אין חולק על כך שחברה מגוונת יותר אין משמעותה בהכרח ריבוי הכללה והון.  משום כך, הצבת יעדים והקפדה על שקיפות בנוגע ליוזמות של מגוון והכללה יגבירו אחריות בקרב אלו המחזיקים בתפקידי מנהיגות בתחום החינוך ובתחומים נוספים, יעודדו תקשורת כנה בין לומדים ומורים ויעוררו השראה בכל הנוגע לחלוקה הוגנת ולשיתוף ברעיונות ובפתרונות.

תמיכה בבריאות הנפש של לומדים ומורים – הופעתה חסרת התקדים ותוצאותיה של המגפה העולמית גרמו לפגיעה בבריאות הנפש ברחבי העולם כולו. סגירת עסקים ואובדן מקומות עבודה, הסתגלות לנורמה החדשה של למידה מהבית, והחשש הבריאותי המתמיד נוכח הנגיף המשתולל, פגעו בשלומות האנושות. בשל מצב זה חשוב שמוסדות חינוכיים ינקטו בצעדים המכוונים לתמיכה בבריאות הנפש של הלומדים ושל הצוות החינוכי כאחד.

המגמות המתפתחות של המגוון וההכללה שפורטו לעיל מצביעות על כך שהעולם זקוק ובשל לשינויים מרחיקי לכת. על ארגונים בכל המגזרים להבין ללא שיהוי ולעצב את תרבות החברה שלהם בהתאם.

[38] , [39] , [40] , [41] , [42], [43]

 

 

 

 

 

מופיעה גם ב:
,
,
2021

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

2020

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.