מודעות אקולוגית גוברת ואימוץ ערכי קיימות

מגמה חברתית

המאה ה-20 הורישה לנו המצאות טכנולוגיות מפוארות, אך גם שינויים סביבתיים מאיימים הנגרמים מפעילות אנושית והמדרדרים את מצב הסביבה בקצב מסחרר. "הררי" זבל הופכים למראה מוכר, ניכר מחסור במים צלולים ובאוויר נקי, ובזמן קצר יחסית מיני בעלי חיים נכחדים ויערות נכרתים. התרבות העכשווית פועלת באופן הרסני על הסביבה הטבעית והמשבר האקולוגי מעמיק.

מה יהיו טיבם של החיים על פני כדור הארץ בעתיד? התשובה על כך תלויה אך ורק בנו, בחינוך, ברעיונות ובערכים שלאורם נגדל את הדור הצעיר. אין ספק שאפשר וצריך לעשות לפיתוח מודעות אקולוגית ויחס פעיל (פרואקטיביות) לטיפול בטבע ובסביבה החל מהשנים הראשונות לחיי הילד. חוויות קטנות ולא משמעותיות לכאורה שהוא צובר, עמדות ומסרים שהוא סופג ומפנים, כל מה שהילד פוגש וחווה מעצב את יחסיו עם הטבע. ההדרכה של הורים, מורים ומבוגרים אחרים, כמו גם השפעת עמיתים, מפגש עם תחומי עניין, ידע ועמדות – צריך שכל אלו יביאו לידי ביטוי את צורכי הזמן ואת תנאי החיים הרלוונטיים להווה של חייו, תוך ערנות מתמדת לעובדה שבהם טמון עתידו.[230]

הקיימות מקיימת סינרגיה בין עולמות תוכן חברתיים, כלכליים וסביבתיים. היא מתבססת על ההבנה שכדי להמשיך ולהתקיים יש לזהות את מה שמקיים את העולם, ולהזין אותו. אתגרי קיימות פוגשים אותנו בעולמות תוכן שונים. אתגר הקיימות הסביבתי מקדם ייצור אנרגיה בת-קיימא, צמיחה כלכלית, השקעות ירוקות וניהול טוב יותר של משאבים טבעיים.[231] בכך תורם אתגר זה לקידום פתרונות שיאפשרו לדורות הבאים להתקיים ולחיות תוך צמצום הנזק הנגרם לסביבה בעקבות זיהומים וניהול לקוי של משאבי טבע.[232] אחריות תאגידית כוללת גם היבטי קיימות המתייחסים לתהליכי הייצור ולתוצרים, דבר שבא לידי ביטוי החל בשינוי תהליכים של תכנון, ייצור והפצה של מוצרים, דרך חומרי הגלם שמהם עשויות אריזות המוצרים ועד הקצאת תקציבים לעידוד ספקים ו/או חברות המציעות שיפורים לטובת ערכים אקולוגיים. לדוגמה, מותג האופנה השוודית [233],Asket מפרט בקבלה ללקוח פירוט מלא של מרכיבי הבד של הבגד שנרכש, הרכב המים ותיאור תהליכי הייצור בהיבט של שמירה על הסביבה.

[230] , [231] , [232] , [233]

מופיעה גם ב:
,
,
2021

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

2020

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.