שיטות נוספות של הוראה, למידה והערכה

מגמה חברתית

שיטות למידה נוספות:

למידה מכוונת עצמית מאפשרת ללומד ללמוד באופן עצמאי ולנהל את למידתו. מיומנויות למידה הנבנות בתהליך של אימון בבחירה ובניהול הלמידה, מניחות בסיס ללמידה מכוונת עצמית לכל החיים.[446]

למידה שיתופית  (Collaborative learning) מתייחסת לפרקטיקות ולסביבות למידה המאפשרות לקבוצת לומדים לבצע משימה משותפת להשגת יעדים משותפים, שלהם אחראים כל חברי הקבוצה. למידה שיתופית כוללת שיחות ועבודה פנים אל פנים ודיונים ברשת. היא מבוססת על העקרונות של הצבת הלומד במרכז, שימת דגש על אינטראקציה, עבודה קבוצתית ופיתוח פתרונות לבעיות אמתיות[447].

למידה אי-פורמלית מתבצעת במרחבי חיים שונים (Life-wide learning) שמחוץ למסגרות החינוך הפורמליות של הלומד. היא מונעת מסקרנות או מצורך אישי, ומתרחשת באופן שאינו תלוה במסגרות חינוך פורמליות. הלמידה האי-פורמלית היא למידה עצמאית, המנוהלת על ידי הלומד ומתבצעת לבד או בשיתוף עם אחרים, תוך הסתייעות במגוון טכנולוגיות המייצרות שלל הזדמנויות למידה בכל מקום, זמן ומצב.[448]

למידה יצרנית ויצירתית שבמסגרתה הלומדים יוצרים ידע, תכנים ומוצרים משלהם, באופן שמטפח גישות ומיומנויות מגוונות כגון יצרנות ויצירתיות, חדשנות, יזמות, פתרון בעיות, ניהול פרויקטים, שיתופיות ועוד.[449]

למידה משחקית – המשלבת מרכיבי משחק (דוגמת תגים, נקודות, הישגים וכדומה) והמייצרת חווית למידה שונה ומעוררת מוטיבציה ועניין. זהו כלי רב-עוצמה ללמידה, הדורש אימון והשקעת זמן ומאמץ, והוא תורם לקידום מיומנויות חברתיות, להבנה של דילמות חברתיות מורכבות ולהגברת המוטיבציה לעיסוק בחשיבה מסדר גבוה. הלמידה המשחקית מאפשרת פיתוח מיומנות של פתרון בעיות, חשיבה ביקורתית ויצירתיות, יצירת שיתופי פעולה והעצמת פרטים המשתייכים לאוכלוסיות מודרות בחברה. הלמידה המשחקית העתידית תתבסס על טכנולוגיות מתקדמות, הכוללות משחקי מחשב מורכבים ומרובי משתתפים, משחקי מציאות מדומה ורבודה ומשחקים העושים שימוש בממשקים חכמים וטבעיים כגון מחוות ודיבור, מגע ומישוש ותצוגות ויזואליות מתוחכמות. למידה משחקית תאפשר יישום דרכים חדשות של תכנון, פתרון בעיות, שיתופי פעולה ושילוב חברתי ותייצר לומדים פעילים, מעורבים ובעלי מוטיבציה ללמידה. טכנולוגיית המשחקים המקוונים מאפשרת גם ניטור והערכה של הלמידה והתאמת מאפייניה ללומד בזמן אמת ובאופן דינמי, תוך כדי המשחק.[450]

למידה מבוססת מקום – למקום הלמידה השפעה רבה על הלומדים, חוויותיהם רגשותיהם ודרכי החשיבה שלהם. למידה מבוססת מקום רואה במיקום טריגר, הזדמנות ומרכיב פעיל המאפשר למידה. זוהי גישה הכרוכה בחיפוש אחר הזדמנויות למידה בתוך קהילה מקומית ושימוש במאפייני הסביבה הטבעית כמרכיבים מזמְני למידה. למידה מבוססת מקום רלוונטית למגוון רחב של נושאים, דוגמת תרבות והיסטוריה, גיאוגרפיה ומדע[451].

למידה בתנועה כוללת פרקטיקות המשלבות בתהליך הלמידה לא רק את המוח אלא הגוף כולו. למידה באמצעות תנועה מעצימה את הלומדים היות שהיא בעלת איכות שונה הנתמכת בסביבות למידה קשובות וגמישות[452].

הוראה שיתופית, שבה קבוצת מורים הטרוגנית מתארגנת כדי לספק מעטפת הוראה תומכת, אינטגרטיבית וגמישה, הנותנת מענה לצורכי הלמידה של הלומד ומסייעת לו להשיג את מטרות הלמידה שלו.[453] הוראה זו עשויה להוביל ללמידה משותפת של מורים ולומדים כעמיתי למידה. היא מאפשרת למורים אינטראקציות מקדמות ומעשירות עם הלומדים בחקר, פתרון בעיות, יצירה ויזמות ויצירה משותפת של תוצרים.[454] פרקטיקות אלו מעודדת פעלנות של הלומדים, גורמות למורים וללומדים להיות שותפים בתהליך ההוראה והלמידה, ומקנות ללומדים תחושת ייעוד ובעלות על למידתם[455].

 

[446], [447] , [448]

[449] Horizon report 2016: K-12 edition (2016), pp. 18-19.

[450] , [451] , [452], [453] , [454]

[455] The complied concepts notes of the OECD Learning Compass 2030, OECD 2019

מופיעה גם ב:
,
,
2021

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

2020

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.