תוכניות לימודים ממוקדות כשירויות ומיומנויות

מגמה חברתית

כשירויות ומיומנויות הן היכולות שיש לאדם הנסמכות על הידע והניסיון העומדים לרשותו לבצע פעולות בצורה אחראית להשגת מטרה. כשירויות הם חלק מתפיסת הוליסטיות של כשירות, הכוללת גיוס ידע, כישורים, עמדות וערכים לשם עמידה בדרישות מורכבות. אך מושג הכשירות מרחיב מעבר לעצם הרכישה של ידע ומיומנויות. כשירות היא תמהיל סינרגטי של ידע, מיומנויות, גישות וערכים, המאפשר להתמודד עם אתגרים מורכבים במציאות המשתנה.[476]

מצפן הלמידה של OECD לשנת 2030 מבחין בין שלושה סוגים שונים של כשירויות:

  • כשירויות קוגניטיביות ומטא-קוגניטיביות
  • כשירויות חברתיות ורגשיות
  • מיומנויות פיזיות ומעשיות

מאחר שדרישות שוק העבודה משתנות חדשות לבקרים, לומדים צריכים להסתמך יותר ויותר על יכולתם הייחודית בכל הקשור ליצירתיות, לאחריות וליכולת ללמוד לאורך כל חייהם[477]. תוכניות הלימודים עוברות מהתמקדות צרה בידע להתמקדות רחבה גם בכשירויות ובמיומנויות המאפשרות לפתח את פעלנות הלומדים ולהכינם לעתיד באופן מיטבי. בתור שכאלה עשויים הלומדים להשפיע באופן חיובי על סביבתם, להבין כוונות, פעולות ורגשות של אחרים, ולהשפיע על תמונת העולם העתידית בטווח הקצר ובטווח הארוך.

[476] PQC aggregated country responses: Section 2 – Trends in curriculum redesign, OECD, 2019

[477]

מופיעה גם ב:
,
,
2021

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

2020

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.