עבור לתוכן

כשירויות מורים ותלמידים בעולם רווי בינה מלאכותית 

האם עולם הידע כבר לא רלוונטי בעולם של בינה מלאכותית?

מועד אחרון להגשה: 15.09.2023
שימוש ביישומי בינה מלאכותית

כדי להשתמש בטכנולוגיית הבינה המלאכותית באופן יעיל ואחראי עלינו להבין כיצד היא פועלת; איזה סוג של חשיבה וכשירויות היא מצריכה מאיתנו? מה נזנח מאחור? מהם הנכסים האורייניים הדיגיטליים שעלינו לשכלל? 

במסגרת ניסוי זה נחקור יחד, משתתפי הניסוי וצוות המחקר, את הכשירויות המושגיות, הפדגוגיות והטכניות הנדרשות ממורים ותלמידים לשם הוראה, למידה והערכה יעילה ואחראית, עם ובאמצעות הבינה המלאכותית. נפתח מודל לאוריינות בינה מלאכותית, נשכלל כשירויות, נפתח פעילויות להבנייתן ונתרגם את אלו למערכי מיקרו-למידה דיגיטליים.
הניסוי בהובלת משרד החינוך חטיבת תקשוב וטכנולוגיות בחינוך, מינהל עובדי הוראה והמזכירות הפדגוגית ובליווי המכון למחקר יישומי בינה מלאכותית בחינוך באגף מו"פ ניסויים ויוזמות.

הפרויקט

הניסוי ישלב את צוותי בתי הספר והתלמידים כדי להבין ולהגדיר מהם מרכיביה של אוריינות הבינה המלאכותית. 

נבחן ונגדיר את האופן בו הבינה המלאכותית משפיעה על בתי הספר ועל מערכי ההוראה, הלמידה וההערכה. 

צוותי בתי הספר יהיו שותפים מלאים לעיצוב התכנים שיילמדו, ויפתחו פעילות בשלוש רמות בהתאמה לתלמידים ולתלמידות שלהם: 

א. מושגית: יישום שיקולים אתיים, שימוש מושכל בכלים מתוך מודעות למגבלות ולסיכונים

ב. מיומנות אפיסטמית/פדגוגית: שימוש בפרקטיקות למידה, הוראה, הערכה וניהול הלמידה 

ג. מיומנויות טכניות: שימוש בכלים

מה נדרש מהמשתתפים במסלול?

 • במסגרת המחקר נפעל במעגלים מתרחבים: מעגל ראשון – מנהל/ת בית הספר וצוות מוביל של 3 מורים, מעגל שני ושלישי הרחבה של הצוות עד לכלל צוות בית הספר. 
 • השתתפות בכ-6 ימי פיתוח פיזיים בין השעות 14:00-18:00 לאורך שנה"ל תשפ"ד. 
 • צוותי בתי הספר השותפים למחקר ישלבו יישומי בינה מלאכותית תוך התנסות במיומנויות ובכלים שיוגדרו בשיתוף עם צוות הניסוי. 
 • צוותי בית הספר יתעדו, ינתחו וישתפו את צוות הניסוי בהתנסויות, יענו על משובים וישתתפו בראיונות.
 • בתי הספר שישתתפו בניסוי מיועדים, בכפוף להערכה מקצועית, לשמש לאחר הניסוי כבתי ספר מדגימים בתחום.

מה אני מקבל ממשרד החינוך לטובת הפיתוח בתוך הארגון שלי?

בין 2-4 ש״ש למוסד לשנת תשפ״ד.
במידה ותתקיים הרחבת ההתנסות, תשקל הרחבת המשאבים בהתאם.

קהל יעד

 • בתי ספר בשלב חטיבת הביניים מכלל המגזרים, אשר שמים את הדגש בשנת תשפ"ד על תחום הבינה המלאכותית (בתי ספר רוויי AI), ומעוניינים להיות מעורבים בהגדרת האופן בו בינה מלאכותית תשפיע על הלמידה, ההוראה וההערכה בכלל מערכת החינוך. 
 • בניסוי מוזמנים להשתתף מנהל/ת וצוות מוביל של 3 מורים.
 • בתי ספר אשר הציבו את השימוש בבינה מלאכותית כיעד שנתי בתוכנית העבודה שלהם לשנת תשפ"ד. 
 • על המוס"ח להיות מתוקשב ובעל ציוד קצה זמין של מחשבים וחיבור יציב לרשת האינטרנט.
 • על הצוות המוביל בבית הספר להיות בעל ניסיון מוכח של שימוש ביישומי בינה מלאכותית ללמידה, הוראה והערכה.
 • על המוס"ח להדגים מחוייבות לשמש כבית ספר מדגים ולרתום את תוצרי הפרויקט להתפתחות מקצועית של מורים ומורות בבית הספר ומחוצה לו.

קריטריונים

ההשתתפות בפרויקט נבחנת במספר מדדים: 

 • הרעיון/הפיתוח (לדוגמה: נותן מענה מקורי, ברור ורלוונטי במציאות משתנה ולחמש השנים הבאות, ועומד בהלימה לערכי המשרד ומטרותיו) 
 • יכולות הפיתוח של הצוות/הגוף המפתח (לדוגמה: יכולות הובלה וגיוס שותפים, נחישות והתמדה, העלאת רעיונות פוריים ומימושם לכדי פיתוח איכותי ויצירתי)
 • המרחב החינוכי מאפשר ומעודד פיתוח והתנסות רלוונטית, מותאמת ומגוונת בסביבה פיזית/וירטואלית

להגשת מועמדות