עבור לתוכן

חינוך מבוסס כשירויות

כשירויות כמפתח לחינוך רלוונטי

תוכנית לפיתוח ויישום למידה, הוראת והערכת כשירויות, כדי להתמודד עם אתגרים אותנטיים במציאות מורכבת ומשתנה

מהות התוכנית

בעולם שבו הידע האנושי משכפל את עצמו במאות אחוזים במהירות מסחררת, ברור שכבר לא מספיק לצבור עוד ועוד "חומר". מוטב להתמקד בפיתוח כשירויות לומדים. כשירויות הן שילוב של ידע, מיומנויות, ערכים וגישות, שיסייעו לתלמידות ולתלמידים להתמודד עם המורכבות וההשתנות המהירה של המציאות.

מגוון פתרונות שיאפשרו לכל מוסד חינוך להתמקד בלמידה, הוראה והערכת כשירויות, אותן ירצו לקדם בקרב התלמידים והתלמידות.

משאבים נדרשים

בחירה

  • מלווה פיתוח ויישום
  • שעות לצוות פיתוח
  • רכישת ספקי תוכן

"תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב, ולא ללמדו מה לחשוב"

ג'ון דיואי
פסיק