עבור לתוכן

מסמך קריטריונים לקולות הקוראים

תשפ״ד

ילד וילדה מונים עם האצבעות

באיזו מידה מתקיימים בהצעה רכיבי פיתוח גוף מפתח ומרחב לפיתוח

מדדי הפיתוח (50%)

1. מימד הצורך והמשתמש

 • הפיתוח נותן מענה ברור ורלוונטי לצורך
 • ברור מיהו המשתמש העיקרי (משתמש ליבה)
 • הרעיון / הפיתוח / המרחב מותאם למשתמש העיקרי

2. מימד המקוריות

 • הרעיון / הפיתוח מקורי (פורץ דרך, חדשני, ייחודי, יצירתי)

3. מימד מוטה עתיד

 • הרעיון / הפיתוח רלוונטי במציאות המשתנה וב-5 שנים הבאות לאחת ממגמות העתיד (חברתית, טכנולוגית, כלכלית, סביבתית, פוליטית, חינוכית)

4. מימד היישומיות

 • הרעיון/הפיתוח עומד בהלימה לערכי ולמטרות משרד החינוך, (כגון מענה לשונויות, שוויון הזדמנויות) ואינו פוגע בהם
 • בסיום הפיתוח ניתן ליישם באופן נרחב את הרעיון/מוצר במערכת החינוך

תבחיני גוף הפיתוח (30%)

5. מימד האנליטיות

 • קיימת יכולת של "גוף הפיתוח" / המוביל, בהמשגת הרעיון / הפיתוח / המרחב באופן ברור
 • גוף הפיתוח / המוביל בסוגיה, מנתח באופן שיטתי את הסוגייה, מחלץ תובנות-ומנתח את הסוגייה הנבחנת באופן שיטתי

6. מימד היצירתיות

 • גוף הפיתוח/המוביל בעל יכולת להעלת רעיונות פוריים ולהפעלת גמישות מחשבתית
 • הרעיונות שמעלה גוף הפיתוח / המוביל הינם איכותיים, יצירתיים וגמישים

7. מימד המנהיגות

 • קיימת יכולת גיוס שותפים והמחויבות לפיתוח
 • קיימת ראייה בעלת חזון הסוחפת לרעיון/מוצר
 • ניכרת יכולת גוף הפיתוח/המוביל לחוש את המשתמש, להיכנס לנעליו, לנקודת מבטו ולצרכיו

8. מימד ההגשמה

 • ניכרת נחישות והתמדה בביצוע המשימה
 • ניכר כי גוף הפיתוח / המוביל פועל בצורה פרקטית (תקציב, מציאות בית ספרית)

מדד המרחב (20%)

9. מימד מגוון מרחבים

 • מידת הקיום של מרחב פיזי ו / או וירטואלי להתנסויות מגוונות ביישום הפיתוח/הובלת הפיתוח

10. מימד הרלוונטיות

 • מרחב הפיתוח רלוונטי ומותאם לפיתוח

11. מימד האקוסיסטם

 • מתקיימים שיתופי פעולה עם גורמים וגופים רלוונטיים

12. מימד הטכנולוגיה

 • שימוש בטכנולוגיות עדכניות וחדשניות