עבור לתוכן

מרכז חדשנות פיסי

מרחב מעורר השראה

התאמת חלל קיים למרכז חדשנות ופיתוח תוכן

מהות התוכנית

מרכז חדשנות הוא מרחב פיזי או וירטואלי מעורר השראה, בו מפתחים מענים לאתגרים חינוכיים. הוא מוקם כדי לשמש מאיץ ליצירת תרבות ארגונית של חדשנות בבית הספר, ומעודד פעלנוּת תלמידים וצוות. המרכז תומך בהפעלת מגוון יוזמות בעלות פוטנציאל להשפעה מערכתית רחבה, כמו גם במיזמים נקודתיים ומהירים, בהתאם לאופי הקהילה ולצרכים הייחודיים שלה.

תיאור הפעילות

ליווי הקמת מרכז חדשנות פיזי בתוך בית הספר, כמאיץ ליצירת תרבות ארגונית של חדשנות. סיוע בפיתוח ובבניית תפיסות, עקרונות ופרקטיקות להפעלת המרכז, מתן כלים ויצירת שותפויות. במרכז יופעלו סדנאות ויערכו מפגשים לפיתוח חדשנות בקרב אוכלוסיות מגוונות – מורים, תלמידים וקהילה.

תנאים נדרשים לצריכת המענה

הקמת מערכת חדשנות בית ספרית

״לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שבה השתמשנו כשיצרנו אותן״

אלברט איינשטיין
פסיק