עבור לתוכן

הרשות כמרחב חינוכי חדשני

חינוך מותאם קהיליתית ואישית

מועד אחרון להגשה: 31.05.2024
ילדים במרחב הפתוח

פיתוח פתרונות חינוכיים חדשניים, תוך שילוב תהליכי למידה עצמאיים, פרקטיקות מתקדמות ותוכנית התמודדות עם אתגרים חברתיים. במטרה לפתח חוסן קהילתי ואישי, ולעצב חינוך המבוסס על הזדמנויות לצמיחה תוך התחשבות בזהות ובצרכים הייחודיים של כל קהילה.

מהות התוכנית

"מקומי" היא גישה חינוכית חדשה המבוססת על הקשבה במרחב אוטונומי בטוח, לשם בנייה מחדש של החוסן הקהילתי והאישי, המבטיח חינוך רלוונטי, חדשני ובר-קיימא.
התוצאה תהיה הקמת מוסדות חינוך שהם "הלב הפועם" של הקהילה, שזורים בתרבות ובזהות שלה ומשרתים את כלל תושביה באופן מותאם, מגיל לידה ועד 120. מוסדות חינוך אלו יהיו דוגמה ומופת לחינוך הישראלי ומובילי חדשנות עולמיים, שיעסקו בפיתוח ובהתפתחות מתמדת לאור המציאות המשתנה.

תיאור הפעילות

תהליך עומק של הבניית תפיסה, עקרונות פרקטיקות וכלים ליצירת מרחב חינוכי רשותי חדשני, על פי הצרכים המקומיים: הנגשת ידע מרשויות חדשניות בעולם, אפיון צרכים מקומיים, בניית תפיסה כוללת, הגדרת התפיסה של שכבות הגיל מהפעוטון העתידי ועד חטיבת הנעורים והתיכון החדשני, בניית רגולציה משרדית מותאמת

תנאים נדרשים לצריכת המענה

פרויקטור מטעם הרשות

"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד, היא להמציא אותו!"

פיטר דרוקר
פסיק