עבור לתוכן

הקמת מערכת חדשנות בית ספרית

חינוך עדכני במציאות משתנה

מרחב חינוכי פתוח של יזמות וחדשנות

תוכנית לפיתוח תשתיות, מנגנונים, שפה ויכולות לפיתוח בר-קיימא של חדשנות

מהות התוכנית

הקמת תשתיות מו"פ חזקות, להובלת תהליכים בני קיימא של  חדשנות 

חדשנות בבית הספר, היא היכולת של הצוות והתלמידים לחשוב ולפעול בדרכים חדשות ויצירתיות, על מנת לשפר את תהליכי הלמידה וההוראה. אפשר לעשות זאת, לדוגמה, על ידי אימוץ טכנולוגיות חדשניות שיאפשרו למידה מותאמת אישית, או על ידי עיצוב מחדש של סביבות הלמידה כך שיעודדו יצירתיות, פעלנות וסקרנות. החדשנות בבית הספר יכולה גם לסייע בפתרון בעיות קיימות בדרכים חדשות ויעילות יותר.

תיאור הפעילות

לווי הנהגת המוסד החינוכי בפיתוח תשתיות, מנגנונים, שפה ויכולות לפיתוח ברת קיימא של חדשנות- הכוללת צוותי מו"פ בית ספריים, הובלת יוזמות פדגוגיות וטכנולוגיות, מרחבי חדשנות מותאמים, ורשתות של יזמים

תנאים נדרשים לצריכת המענה

מינוי צוות מו"פ בית ספרי

"היכולת לשגשג ולצמוח מותנית בהתחדשות מתמדת"

פסיק

מקור התמונה