עבור לתוכן

עבודות גמר בסיוע בינה מלאכותית יוצרת

פיתוח ובחינת מודל פדגוגי ליישום

מועד אחרון להגשה: 15.09.2023
מסך מתוך יישום Chat GPT

מטרת הניסוי עבודות גמר בסיוע בינה מלאכותית יוצרת היא לפתח מודל פדגוגי המאפשר לתלמידי תיכון במסלול עבודות גמר – וכן לרכזים, למנחים ולמעריכים של עבודות הגמר – לעשות שימוש מושכל ומיטבי בכלי בינה מלאכותית יוצרת כגון ChatGPT ודומיו, להכנת הצעת המחקר ולכתיבת העבודה. בתי הספר וכיתות עבודות הגמר שייבחרו יקבלו ליווי והנחיה מצוות היחידה לעבודות גמר במטה ומאגף מו"פ, ויהיו חלוצים ומדגימים לשילוב כלי בינה מלאכותית בעבודות גמר.

הניסוי מתנהל בהובלת הממונה על עבודות הגמר באגף א' על-יסודי במינהל הפדגוגי, ובליווי המכון למחקר יישומי בינה מלאכותית בחינוך באגף מו"פ של משרד החינוך. 

הבהרה: הניסוי מתייחס לעבודות גמר לבגרות בהיקף 5 יח"ל בכלל תחומי הדעת, צמודות ושאינן צמודות, כהגדרתן בחינוך הכללי-העיוני, ואינו מתייחס ל"פרויקט גמר/עבודות גמר" כהגדרתם במגמות החינוך הטכנולוגי. 

הניסוי

בתי הספר שייבחרו להשתתף בניסוי יאפשרו לתלמידים להשתמש בכלי בינה מלאכותית יוצרת ולהסתייע בהם להכנת החלק העיוני של עבודות הגמר, ויקבלו לצורך כך הכשרה, כלים וליווי של הממונה על עבודות הגמר ושל אגף מו"פ. בית הספר, עם הצוות המלווה, יגבש מודל פדגוגי ומחוונים חדשים להערכה שיוודאו למידה משמעותית בשימוש בכלי הבינה המלאכותית. תוצרי הניסוי ומסקנותיו ישמשו תשתית ליישום הפרקטיקות וההמלצות בקרב כלל התלמידים מגישי עבודות הגמר. 

מה אני מקבל ממשרד החינוך לטובת הפיתוח בתוך הארגון שלי?

בין 2-4 ש״ש למוסד לשנת תשפ״ד.
במידה ותתקיים הרחבת ההתנסות, תשקל הרחבת המשאבים בהתאם.

קהל יעד

  • בתי ספר תיכוניים עם סמל מוסד או תוכנית ייחודית* על-אזורית, שתלמידיהם מגישים עבודות גמר.
  • ניסיון של שלוש שנים לפחות בהגשת תלמידים לבגרות באמצעות כתיבת עבודות גמר.
  • עדיפות לבתי ספר בהם פועלת כיתת עבודות גמר: כיתת לימוד המונה 12 תלמידים לפחות, הלומדים יחד בסדירות לאורך שנת לימודים מלאה אחת לפחות, ומגישים כתוצר למידה לבגרות עבודות גמר בתחום דעת מסוים או בתחומי דעת שונים.
  • מנהל/ת בית ספר ורכז/ת עבודות גמר מעוניינים להתנסות בשילוב כלי בינה מלאכותית ומחוייבים להשתתפות בניסוי מסוג זה. ההשתתפות בניסוי דורשת חשיבה, עשייה ושיתוף בידע ובממצאים, בעיקר מצד הרכז/ת של כיתת עבודות הגמר.

(*תוכנית ייחודית: תוכנית על-אזורית הפועלת באמצעות עמותה/רשות/אחר, אשר תלמידיה מגישים עבודות גמר במסגרת התוכנית. מנגנון הפעלת הניסוי יותאם למבנה הייחודי של התוכנית).

קריטריונים

ההשתתפות בפרויקט נבחנת במספר מדדים: 

  • הרעיון/הפיתוח (לדוגמה: מענה, מקורי, ברור ורלוונטי במציאות משתנה לחמש השנים הבאות, עומד בהלימה לערכי המשרד ולמטרותיו) 
  • יכולות הפיתוח של הצוות/הגוף המפתח (לדוגמה: יכולות הובלה וגיוס שותפים, נחישות והתמדה, העלאת רעיונות פוריים ומימושם לכדי פיתוח איכותי ויצירתי)
  • המרחב החינוכי מאפשר ומעודד פיתוח והתנסות רלוונטית, מותאמת ומגוונת בסביבה פיזית/וירטואלית

להגשת מועמדות