עבור לתוכן

בית ספר וירטואלי בין-רשותי לתלמידים נושרים

מרחב למידה וירטואלי לנוער בסיכון

מרחב פיזי וירטואלי לחינוך סביב שולחן עגול

פיתוח ויישום מרחב למידה וירטואלי בין-רשותי, המאפשר דפוסי למידה וירטואליים גמישים לנוער בסיכון המתקשה לעמוד בדפוסי למידה פורמליים רגילים

מהות התוכנית

בכל רשות יש תלמידות ותלמידים המתקשים לעמוד בדפוסי למידה פורמליים במסגרות החינוך הקיימות. חלקם מוגדרים נוער בסיכון, חלקם נושרים מהמסגרות ואחרים נוכחים-נפקדים במערכת. הטכנולוגיה יכולה לשמש עבורם מקום מפלט ומסגרת מכילה ומארגנת, באמצעות בית ספר וירטואלי בין-רשותי.

בית ספר וירטואלי בין-רשותי לילדות וילדים נושרים, יסייע ללומדים בו לסגל לעצמם דפוסי למידה עדכניים המותאמים ליכולותיהם מצד אחד ולמציאות העכשווית מצד שני. ילדים אלו יקבלו הזדמנות להביא לידי ביטוי את כישוריהם והעדפותיהם, כולל יכולות שלא מוצו במסגרות החינוך שמהן נשרו. בית הספר יספק תוכניות מותאמות אישית לכל תלמיד ותלמידה, וישמש עבורם מסגרת חברתית תומכת.

משאבים נדרשים

  • הקצאת תקציב לפי כמות התלמידות והתלמידים
  • הערה: התוכנית תצא לפועל במידה שמספר רשויות יבחרו בה ויהיו לפחות 100 תלמידים נושרים שיבחרו ללמוד בבית הספר הווירטואלי

"אף אחד לא יכול לשרוק סימפוניה בעצמו, צריך מקהלה שלמה כדי לנגן אותה"

ה.א. לוקוק
פסיק

מקור התמונה