ארגון חינוך מוטה עתיד

המציאות משתנה בקצב מואץ, ושינויים אלו מחייבים ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן מתמיד למציאות המשתנה כדי לספק חינוך רלוונטי. במסמך מפורט מהו ארגון חינוך מוטה עתיד.
/ אוגוסט 2020

המציאות החברתית, הטכנולוגית, הכלכלית, הסביבתית והפוליטית, שמקנה תוכן ומשמעות דינמיים למטרות החינוך, משתנה בקצב מואץ. שינוי מואץ זה מחייב ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן מתמיד למציאות המשתנה כדי לספק חינוך רלוונטי.

במסמך מפורט מהו ארגון חינוך מוטה עתיד ומהם מרכיביו; מהו מצפן מערכתי, ואיזה אקו-סיסטם מערכתי תומך ומאפשר למוסד חינוך להיות מוטה עתיד; מודל הבשלות לארגון חינוך מוטה עתיד; ותיאור המנהיגות הניהולית הנדרשת כדי לקיימו.