ארגון מורכב מסתגל

תפיסה המקדמת למידה ארגונית, זמישות וחשיבת עתיד, שיכולה לעזור לארגוני חינוך להתמודד עם מגמות השינוי במגוון תחומים, ולהמשיך לספק חינוך רלוונטי במציאות החדשה, המורכבת והעמומה.
ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף
/ ינואר, 2022

תפיסת 'ארגון מורכב מסתגל' רואה בארגון מערכת אקולוגית חיה (אקו-סיסטם), תומכת ומאפשרת, שבעלי העניין הפועלים בו הם אוטונומיים ופעלנים, מקיימים ביניהם קשרי גומלין מורכבים, ומנווטים יחד לאורו של מצפן ארגוני, המגדיר באופן ברור את המדיניות הפדגוגית והארגונית שלהם, בדרך להשגת תפקוד מערכתי מיטבי ומימוש יעדיהם.

ארגון מורכב מסתגל

ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

/ ינואר, 2022

ממי נאסף המידע וכיצד. במידת הצורך ובקיצור.

במידת האפשר, להוסיף תרשים שמתאר את השלבי המתודולוגיה מלווים בהסבר מילולי.