ארגוני חינוך רדיקליים

חינוך רלוונטי ולמידה מיטבית דורשים פיתוח מגוון מודלים חדשניים של ארגוני חינוך - עליהם להיבנות כמערכות אקולוגיות מגוונות, שייצרו ערך ללומדים, לקהילה ולעולם כולו, ויקדמו שלומות אישית וקהילתית בכל היבט ורמה. מסמך זה סוקר דפוסי התנהלות ארגוניים חדשניים.
ד"ר איריס פינטו
/ דצמבר 2021

מרבית ארגוני חינוך הפועלים כיום הינם מסורתיים ואחידים באופיים – כמעט לא קיים מגוון בתחום ואין כמעט כל שוני ביניהם. בנוסף, הם מנותקים לרוב מצרכי הכלכלה והחברה, מונעים על ידי הסטנדרטים והפרקטיקות של המערכת ונשלטים בעיקר על ידי ממשלות.
בבסיס כתיבת המסמך הנוכחי עומדת ההבנה שאנו נמצאים בסיפו של שינוי תפיסתי עמוק בכל הקשור למבנה המערכת החינוכית. חינוך רלוונטי ולמידה מיטבית דורשים פיתוח מגוון מודלים חדשניים של ארגוני חינוך, כדי ליצור ערך לכלל הלומדים, הקהילה והעולם כולו, וכדי להגיע לשלומות אישית וקהילתית בכל היבט ורמה.
הצורך בשינוי מקדם תפיסה לפיה על ארגוני החינוך להיבנות כמערכות אקולוגיות מגוונות, המתאפיינות בביזור, פתיחות והיברידיות, ומבוססות פלטפורמה טכנולוגית מרכזית, היוצרת רשתות ומערכות יחסים חדשות.

מסמך זה הוא חלק מהמאמץ של אגף מו"פ לחקור מודלים ודפוסי התנהלות ארגוניים חדשניים ויעילים, שגם אם עדיין לא הוכיחו השפעה על ארגוני החינוך, הם מפגינים פוטנציאל משמעותי עתידי.