דו"ח זמישות (Agilty) במערכת החינוך

מהן האסטרטגיות לחיזוק ”שריר״ הזמישות (Agility) להשתנות וההסתגלות של בתי הספר במציאות המשתנה? הדו"ח ממשיג מהי זמישות, ומציג מודלים חינוכיים ועקרונות פעולה לפיתוח זמישות, לצד דוגמאות וכלים להערכה.
/ יוני 2020

הדו"ח הוא תוצר של מעבדת פדגוגיה מוטת עתיד, שהוקמה על ידי המו"פ כדי להתמודד עם הצורך להתאים את החינוך לצורכי ההווה והעתיד.

בעידן של התפתחויות ושינויים מהירים, בהם ה״כללים״ של אתמול כבר לא מתאימים להיום – אנשים וארגונים חייבים להסתגל: ללמוד את סביבתם, לזהות שינויים והזדמנויות, ולבצע שינויים אפקטיביים בדרך פעולתם כדי לשגשג לאורך זמן.

כך גם בתי הספר – כדי לשמור ולשפר את אפקטיביות הלמידה, את שביעות הרצון של התלמידים והקהילה ואת המוטיבציה והמסוגלות של תלמידיהם, הם צריכים להתאים: מטרות חינוכיות, תכניות לימודים, מענים  רגשיים-חברתיים-ערכיים לתהליכים חברתיים ושינויים תרבותיים, דרכי למידה, מיומנויות נדרשות למאה ה-21, טכנולוגיות חדשות ועוד. המושג המרכזי המתאר את יכולת ההשתנות הזו הנו 'זמישות' – 'agility'.

החוברת עוסקת בהגדרת המושג זמישות, המרכיבים החשובים להתנהלות זמישה, כלים להערכתה, ומנגנוני הפעולה המאפיינים בתי ספר זמישים. לצידם, מובאות דוגמאות מבתי הספר שהשתתפו במעבדת פדגוגיה מוטת עתיד, והמלצות מערכתיות לטיפוח הזמישות בבתי ספר.

 

דו"ח זמישות (Agilty) במערכת החינוך

/ יוני 2020