דוח חשיבה מערכתית בחינוך

גישה הכוללת מערך תיאוריות, כלים, שפה והלך רוח, שמאפשרת לשקף ולהתמודד עם מציאות מורכבת ומשתנה, המאופיינת בריבוי אינטראקציות וקשרי גומלין.
/ ספטמבר 2020

חשיבה מערכתית היא גישה הכוללת מערך תיאוריות, כלים, שפה והלך רוח, שמאפשרת לשקף ולהתמודד עם מציאות מורכבת ומשתנה, המאופיינת בריבוי אינטראקציות וקשרי גומלין. מסמך זה מבוסס על דו"ח של ארגון KnowledgeWorks בנושא חשיבה מערכתית ויישומה בתחום החינוך.

חשיבה מערכתית יכולה לסייע לבעלי עניין בתחום החינוך לפעול למען שינוי נדרש במערכות הארגוניות, אליהן הם משתייכים, על ידי שיקוף והעמקת הבנת המערכות, זיהוי והגדרת השינוי המבוקש, עיצוב העתיד
הרצוי של המערכת וביצוע של פעילויות להשגתו. השימוש בגישה מסייע במסגור מחדש של בעיות, בזיהוי פתרונות חדשניים ויצירתיים, בחיזוי תוצאות בלתי צפויות, בהגברת השיתופיות בין מוקדי הכוח בארגון ובבניית יכולת מנהיגותית.

את המסמך מלווה דוגמא היפותטית לבעיה מערכתית בבית ספר (המבוססת על מידע ואתגרים מהעולם האמיתי),שממחישה ומסייעת להבהיר מהם ההזדמנויות והאתגרים הקשורים לחשיבה מערכתית.