דו"ח כשירות תרבותית

כיצד תלמידים עולים "מכים שורש"? האם ניתן להקנות שורשים? ללמד שורשים? לבחור בשורש כזה על פני אחר? אילו שאלות צריך לשאול את עצמו איש חינוך ומה התפקיד של בית הספר בליווי של תלמיד עולה, אשר אחוז בשורשיו בכמה מקומות בו־זמנית?
/ ינואר, 2021

מערך זה מבוסס על תהליך שהתקיים במעבדת כשירות תרבותית, שהוקמה בשיתוף אגף מו"פ והאגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך.

מטרת המעבדה הייתה פענוח ה-'DNA' של בתי ספר התומכים בקליטה מיטבית של עולים, על ידי חילוץ עמדות, מיפוי דילמות, זיהוי צרכים, איתור דרכי עבודה ומבנים ארגוניים – במיקוד ב"קולטים".
המעבדה פעלה במהלך שנתיים – תשע"ט-תש"פ, והשתתפו בה שישה בתי ספר (ארבעה יסודיים ושניים על- יסודיים), נציגי מטה מטעם האגף לקליטת תלמידים עולים ונציגי אקדמיה.

המודלים שפותחו, הפרקטיקות והכלים שנוסו, התובנות שנצברו במהלך זה – כולם משמשים בסיס למערך זה, שמיועד לכל מי שעוסק בחינוך, אך בראש ובראשונה למנהלי/ות בתי הספר, שבידיהם/ן הכוח לקבוע מדיניות ולעצב תהליכי קליטה וחינוך ברמת המערכת.

יסודות הכשירות התרבותית מספקים מענה לאתגרים הכרוכים בשילוב תלמידים/ות בכלל, לא רק עולים/ות. אנו ממליצים לבחון באמצעות מערך זה כיצד יישום כשירות תרבותית מקדם את כלל התלמידים/ות בבית הספר.