דו"ח מגמות – מבט על חטיבת הביניים

דו"ח מחקר הכולל מיפוי מצב קיים וזיהוי מגמות משפיעות, מודלים של למידה והוראה להכנת הלומדים לעתיד, והמלצות לעיצוב עתיד רצוי לחטיבות הביניים.  
/ מאי 2019

מאז הקמת חטיבות הביניים, קיימים לא מעט חילוקי דעות בין התומכים והשוללים את תרומתן לחינוך בישראל ובעולם כולו. מבחינת הגיל ודרישות המערכת, נראה שחטיבת הביניים מאפשרת התנסויות ששכבת הגיל שתחתיה צעירה מידי עבורן ושכבת הגיל שמעליה עסוקה מידי בשבילן. לכן, תקופת זו מהווה מועד מיטבי לפיתוח וביסוס מיומנויות, כשירויות, גישות וערכים, שיאפשרו בניית יכולות רחבות בהמשך.

דו"ח המחקר כולל מיפוי המצב הקיים בחטיבות הביניים בעולם, תוך זיהוי מגמות עולמיות המשפיעות על פעילות חטיבות הביניים, כולל השלכות, אתגרים והזדמנויות חינוכיות, במיקוד בלומד, במורה ובמנהיגות החינוכית.

בנוסף, מובאים מודלים של למידה והוראה במערכות חינוך/מדינות, התורמים להכנת הלומדים לעתיד, כולל התייחסות להצלחות וכישלונות. נבחנים מקצועות מובילים הנדרשים לפיתוח הלומדים, תוך התייחסות לקריטריונים כמו: מספר מקצועות רצוי, סדר עדיפויות ללמידה, נפח שעות למידה, מרחבי הלמידה, פרקטיקות מובילות ועוד, בהתייחס להתאמת מיומנויות לצרכי הלומדים, ובחינת מקומו של המורה, בית הספר והקהילה.

הדו"ח מסתיים בהמלצות לעיצוב עתיד רצוי בחטיבות הביניים.