דו"ח מחוננים ומצטיינים בכיתתם – התמונה השלמה

מהם המאפיינים של תלמידים מחוננים ומצטיינים? כיצד ניתן לשנות ולשפר את המענים שניתנים להם? החוברת מתארת תהליכים והמלצות, שמבוססים על מעבדת המחוננים ומצטיינים בכיתתם, ומיועדת לסייע למנהלים ולצוותי החינוך, למצוא ולאמץ דרכים חינוכיות מותאמות לצרכיהם.
/ פברואר 2020

שוויון בחינוך פרושו שכל תלמיד זכאי לטיפוח הפוטנציאל הטמון בו ולמענה מתאים ליכולותיו ולצרכיו, כולל תלמידים מחוננים ומצטיינים – שללא מסגרת תומכת עלולים לגלות קשיים בפיתוח חוסן נפשי ורווחה אישית.

מול הכיתה עומדים מורים, אשר על-פי רוב לא עברו הכשרה ייחודית לעבודה עם מחוננים ומצטיינים, וגם אם הם עושים כמיטב יכולתם, הם לא תמיד מכירים את מאפייניהם הייחודיים. בנוסף, עליהם להעניק מענה לכלל תלמידי הכיתה, כולל לתלמידים שמתקשים בלימודים, ולכן לרוב מכוונים למכנה משותף כיתתי, מתוך הנחה ש"המחוננים והמצטיינים כבר יסתדרו בעצמם". אבל הם לא תמיד מסתדרים – מחוננות נושאת עימה סל של מאפיינים מולדים, כאשר ההיבט הקוגניטיבי הוא רק אחד מביניהם – גם הם לא תמיד מבינים, ולעיתים יש להם הרגלי למידה לקויים, מורכבויות רגשיות וחברתיות, צרכים, תחושות, רגשות ודמיון, שעשויים לבוא לידי ביטוי בעוצמה ובאינטנסיביות ועוד.

חוברת זו נועדה לסייע למנהלים ולצוותי החינוך המעוניינים לקדם את התלמידים המחוננים והמצטיינים בבית ספרם, להוביל תהליך בית ספרי מעמיק, ולמצוא דרכים חינוכיות ופדגוגיות להעניק להם מענה שלם.

במעבדת 'המחונן והמצטיין בכיתתו' השתתפו חמישה בתי-ספר, אשר הביעו את רצונם לחקור וללמוד כיצד יוכלו לתת מענה מותאם לתלמידים המחוננים והמצטיינים הלומדים בבית ספרם. החוברת נפתחת בהיכרות מעמיקה עם התלמידים, נמשכת בצעדים המתבקשים להובלת שינוי ושיפור המענים בבית-הספר, ומחדדת את ההשלכות של שינוי כזה בהוראת מחוננים ומצטיינים על תפיסת ההוראה בכיתה ההטרוגנית בכללותה. החוברת מתארת תהליכים, תוצרים ורעיונות, שרקמו וחוו חמשת בתי-הספר בזירות עבודה שונות.

דו"ח מחוננים ומצטיינים בכיתתם – התמונה השלמה

/ פברואר 2020