דו"ח עיור וחינוך – מגמות, אתגרים והמלצות לפיתוח

קצב השינויים בערים הולך ומואץ. עד כמה משפיעים שינויים אלה על החינוך - היום ובעתיד? הדו״ח מציג את המגמות העיקריות להתפתחות ערים והשפעתן על החינוך, כך שגורמים העוסקים בתחום יוכלו להגדיר ולבנות כיווני פעולה וכלים ליישום.
/ ינואר 2018

בשנות ה-90 החלה המהפכה הדיגיטלית לצבור תאוצה, ופרשנים חברתיים חזו כי התוצאה תהיה מות הערים. כיום, שלושה עשורים מאוחר יותר, מסתבר שהתחזיות התבדו – אנשים ממשיכים לחיות בעיקר במרחב הממשי, ומתחילת המאה הנוכחית יותר אנשים חיים בערים מאשר בכפרים ובפריפריה.

הגידול האדיר באוכלוסייה עירונית, הכלכלה החדשה והגלובליזציה מטים את נקודת הכובד לטובת השלטון המקומי. יש הטוענים שהערים הן המדינות החדשות, מהיותן הרמה המיטבית למשילות – קטנות מספיק על מנת להבטיח תגובה מהירה ואחראית לכל דבר ועניין, וגדולות מספיק כדי להוות כוח כלכלי ופוליטי.

בדו“ח זוהו ונבחנו המגמות הבולטות המתלוות לתהליך העיור, תוך התייחסות מיוחדת להיבטים חינוכיים וסוציו-אקונומיים: נבדקו ההשפעות של חדשנות טכנולוגית מחד והתחדשות עירונית מאידך; נבחנו יחסי הגומלין בין תכנון אורבני, ארכיטקטורה וסגנונות חדשים של ערים – ערי ענק, מטרופולין, ערי עולם, ערי ראשה וערים חכמות; ונבדק כיצד עקרונות הכלכלה חדשה והחקלאות האורבנית באים לידי ביטוי בערים לסוגיהן.

דו"ח עיור וחינוך – מגמות, אתגרים והמלצות לפיתוח

/ ינואר 2018