הוועדה לבתי ספר ייחודיים, על אזוריים ומרחבי חינוך – יוצאים לדרך חדשה

הוועדה היא מנגנון שבאמצעותו מבקש משרד החינוך לחזק ולגוון את המערכת הציבורית. מיון בתי ספר הפונים לקבל הכרה כייחודיים עובר מהמטה אל המחוז. החוברת מנגישה את המידע הנוגע להכרה בייחודיות בית ספרית, את מהלכי ההסדרה הנדרשים ואת עיקרי המודלים הפדגוגיים.

הוועדה לבתי ספר ייחודיים, על אזורים ומרחבי חינוך, היא מנגנון שבאמצעותו מבקש משרד החינוך לחזק ולגוון את המערכת הציבורית לטובת הכלל, תוך כדי שמירה על לכידות מערכת החינוך על כל גווניה וצרכיה.

ייחודיות בית ספרית היא דרך חיים ותפיסת עולם. הייחודיות היא אמצעי ולא מטרה: אמצעי לגיוון המענים המוצעים לכלל אוכלוסיית התלמידים בישראל, תוך שמירה על שוויון הזדמנויות וצמצום פערים; ליצירת אפשרויות בחירה של תלמידים בין מגוון מוסדות חינוך; למינוף ולשיפור הישגי בית הספר; כלי לחיבור הצוות החינוכי לחזון משותף; ודרך ליצירת קשר ומעורבות עם ההורים ועם הקהילה.

עד כה עסקה בכך ועדה ארצית וכל התהליך נוהל על ידי המטה. כעת, בעקבות הפניות הרבות, אנו מבקשים להעביר את שלב המיון הראשון של בתי ספר הפונים לקבל הכרה כייחודיים מרמת המטה אל רמת המחוז מטעמי יעילות והתמקצעות, שכן המחוז מכיר את בתי הספר מקרוב, מרגיש את השטח על כל היבטיו, ונמצא בקשר רציף עם המנהלים, עם הרשויות ועם הקהילה.

את עבודת הוועדה מלווה צוות מקצועי של אגף מו“פ ניסויים ויוזמות במנהל הפדגוגי. הצוות המקצועי מלווה את התהליך המחוזי, ואת בתי הספר שעברו את השלב המחוזי בהגשת הבקשה לוועדה לבתי ספר ייחודיים על אזוריים ומרחבי חינוך.

החוברת מנגישה את המידע הנוגע לקבלת הכרה בייחודיות, בשקיפות מרבית. ההכרה בבתי ספר ייחודיים כוללת מהלכי הסדרה בתחומים של תשלומי הורים, תהליכי קבלה ואזורי רישום. במסמך תוכלו למצוא את עיקרי המודלים הפדגוגיים הייחודיים ואת נוהלי המשרד המתייחסים לבתי הספר של כל קבוצה.

 

הוועדה לבתי ספר ייחודיים, על אזוריים ומרחבי חינוך – יוצאים לדרך חדשה