חינוך 2030 OECD – מקומו של החינוך במציאות המשתנה

פרויקט חינוך 2030 של ארגון ה-OECD רואה בחינוך את האמצעי המיטבי להשגת יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא, ומגדיר את יעד העל שלו כ"שלומות" - אישית, קהילתית ועולמית. הפרויקט מציג את הידע, המיומנויות, העמדות והערכים הדרושים ללומדים כדי לשגשג ולעצב את עתידם. 

פרויקט חינוך 2030 של ארגון ה-OECD הוא פריצת דרך בעלת משמעויות ארוכות טווח במציאות מורכבת ועמומה: זוהי הפעם הראשונה שבה מציע ארגון בין-לאומי תפיסה גלובלית הוליסטית, שעל-פיה החינוך הוא האמצעי המיטבי להשגת היעדים לפיתוח בר קיימא שהגדיר האו"ם (Sustainable Development Goals – SDG), ומגדיר את יעד העל של החינוך כ"שלומות" – של הפרט הבודד, הקהילה האנושית וכוכב הלכת, הארץ, כולו.

הפרויקט נושא חזון לטווח ארוך, הכולל תהליך סדור אך גמיש, שרואה את מערכת החינוך כחלק ממכלול שלם, ושמתבסס על שיתופיות גבוהה. בפרויקט מעורבים: מדינות (לא רק מה-OECD), מנהיגים, מומחים, רשתות בתי-ספר, מנהיגים בית-ספריים, מורים, סטודנטים ושותפים חברתיים, המעוניינים ליישם ביעילות רפורמה בתוכניות הלימודים וליצור מערכת אקולוגית חדשה ללמידה.

מסגרת הלמידה 2030 (Framework Learning) מיועדת לזהות את הידע, המיומנויות, העמדות והערכים הדרושים לתלמידים כבר היום, כדי לשגשג ולעצב את עולמם לקראת 2030; ותומכת במערכות הלמידה על מנת שיוכלו לפתח תוכניות לימודים שיטתיות מבוססות-ראיות.

מטרת הדו"ח הנוכחי היא לספק מידע על הפרויקט, בהנחה כי הכרת מרכיביו ותהליך התפתחותו יאפשרו לחזות השלכות ישירות ועקיפות, בטווח קצר וארוך, על מערכות חינוך בכלל ועל מערכת החינוך בישראל בפרט – בכל הקשור להגדרת החזון והיעדים, אופן הפעילות, סגנון העבודה, תוכניות העבודה וההכשרות.

הדו"ח מיועד למערכת החינוך כולה, לגופי המטה והשטח, במיוחד למוסדות חינוך, לרשויות מקומיות, לגופים ולגורמים במשרד החינוך (כולל צוותי החינוך וההוראה), לגופי המגזר השלישי, לאקדמיה ולציבור הרחב (תלמידים, הורים וקהילות). בדו"ח מוצגות המלצות הנוגעות למערכת החינוך בכלל ולתפקיד המורה בפרט, לאור ההבנה כי "ראש החץ" בכל שינוי משמעותי ועמוק יהיה תמיד צוות החינוך וההוראה בשטח.