חשיבה מערכתית

חשיבה מערכתית עוסקת בראייה הוליסטית של הארגון כמערכת, ובאופן שבו יחסי הגומלין בין פרטים מגוונים יוצרים תופעות משמעותיות. חשיבה מערכתית משפרת את יכולתם של ארגונים לפעול במציאות המשתנה, ולגבש מענים לאתגרים ארגוניים מורכבים.
יותם הכהן, חברת דואלוג
/ ספטמבר, 2021

במציאות המורכבת והמשתנה של המאה ה-21, יש חשיבות לכך שכל בעלי העניין במערכת החינוך – לומדים, מורים ומנהלים ברמות השונות – ירכשו גישות ויכולות שיסייעו להם להתמודד, לצמוח ולשגשג מול האתגרים וההזדמנויות שהמציאות מזמנת. חשיבה מערכתית, המתבססת על ראייה הוליסטית של הארגון כמערכת, משפרת את יכולתם של ארגונים לפעול במציאות תנודתיות, אי ודאית, מורכבת, ועמומה, ולגבש מענים לאתגרים ארגוניים מורכבים. ערכה זו בנושא חשיבה מערכתית, מאפשרת לבעלי העניין לרכוש גישות ויכולות אלו.

הערכה מכילה מאגר ידע המתייחס להגדרות, בסיס תיאורטי ומסגרת תפיסתית יישומית, מגוון שיטות וכלים והמלצות ליישום. בנוסף, מכילה הערכה מערכי הדרכה בנושא חשיבה מערכתית, כולל מצגות, סדנאות וכלים.

המטרה היא שבעלי העניין השונים במערכת החינוך ילמדו את תכני הערכה באופן עצמאי, ויישמו את כולה או חלקים ממנה בהתאם למסלולי העשייה הייחודיים להם. תהליך פיתוח הערכה יימשך באגף מו"פ גם לאור הניסיון המצטבר מהשטח, ובעתיד יפורסמו מהדורות נוספות, מרחיבות ועדכניות.

חשיבה מערכתית

יותם הכהן, חברת דואלוג

/ ספטמבר, 2021