תאריך פרסום:
ספטמבר, 2021

חשיבת עתיד ארגונית

במציאות המורכבת והמשתנה של המאה ה-21, יש חשיבות לכך שכל בעלי העניין במערכת החינוך – לומדים, מורים ומנהלים ברמות השונות – ירכשו גישות ויכולות שיסייעו להם להתמודד, לצמוח ולשגשג מול האתגרים וההזדמנויות שהמציאות מזמנת. חשיבת עתיד המיושמת ברמת הארגון, משפרת את יכולתם של ארגונים לעצב עתיד רצוי במציאות המשתנה בקצב מהיר. ערכה זו, בנושא חשיבת עתיד ארגונית, מאפשרת לבעלי העניין לרכוש גישות ויכולות אלו.

הערכה מכילה מאגר ידע המתייחס להגדרות, בסיס תיאורטי ומסגרת תפיסתית יישומית, מגוון שיטות וכלים והמלצות ליישום. בנוסף, מכילה הערכה מערכי הדרכה בנושא חשיבת עתיד ארגונית, כולל מצגות, סדנאות התנסות וכלים.

המטרה היא שבעלי העניין השונים במערכת החינוך ילמדו את תכני הערכה באופן עצמאי, ויישמו את כולה או חלקים ממנה בהתאם למסלולי העשייה הייחודיים להם. תהליך פיתוח הערכה יימשך באגף מו"פ גם לאור הניסיון המצטבר מהשטח, ובעתיד יפורסמו מהדורות נוספות, מרחיבות ועדכניות.