טכנולוגיות נבחרות המשפיעות על החינוך

דו"ח הכולל סריקת טכנולוגיות מפתח: בינה מלאכותית, מציאויות חדשות והעצמת בני אדם - כולל הגדרות, דוגמאות למגמות מובילות בטכנולוגיה והשלכותיה על עולם החינוך, כחלק מגיבוש תפיסה לשילוב טכנולוגיה וחינוך במערכת החינוך.
ד"ר עופר מורגנשטרן וד"ר אהרון האופטמן
/ פברואר, 2022

דו"ח זרקור טכנולוגיות נבחרות נכתב כחלק מפעילות וקטור הטכנולוגיה, פרויקט מו״פי שמטרתו גיבוש תפיסה כוללת לשילוב טכנולוגיה וחינוך במערכת החינוך. וקטור טכנולוגיה עוסק בקידום ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של החינוך באמצעות טכנולוגיה, ובעיצוב ויישום חינוך רלוונטי, המכין את התלמידים לעולם רווי טכנולוגיה. בנוסף, עוסק הווקטור בזיהוי ומיקוד טכנולוגיות נבחרות בעלות פוטנציאל להשפעה רבה על עולם החינוך בטווח של 10-5 שנים. מיקוד בטכנולוגיות נבחרות אלו יאפשר להיערך לניצול ההזדמנויות שהן מציעות לקידום החינוך, ולהתמודדות עם האתגרים שהן מייצרות.

דו"ח הזרקור מתמקד בשלושה תחומי טכנולוגיה נבחרים: בינה מלאכותית (Artificial Intelligence), מציאויות חדשות (Reality Extended\Realities New) והעצמת בני אדם (Human Augmentation\Enhancement Human). עבור כל אחד מתחומים אלו מובאות הגדרות, דוגמאות למגמות מובילות בטכנולוגיה ויישומיה, והשלכותיה האפשריות על החינוך.

לסיכום דו"ח הזרקור מוצגות מספר המלצות מדיניות לקידום תחומי הטכנולוגיה הנבחרים – במסגרת וקטור הטכנולוגיה ובמערכת החינוך.

טכנולוגיות נבחרות המשפיעות על החינוך

ד"ר עופר מורגנשטרן וד"ר אהרון האופטמן

/ פברואר, 2022