כרטיסיות מגמות בעיצוב סביבה

9 כרטיסיות מגמות בעיצוב סביבה - מרחבי M21 - בהלימה לפדגוגיה מוטת עתיד
/ יולי 2017

מרחבי M21 – בהלימה לפדגוגיה מוטת עתיד – 9 כרטיסיות מגמות בעיצוב סביבה:
מרחבי למידה ויצירה בשטחים בלתי מנוצלים (כגון ספרייה)
מרחבי למידה גמישים
מרחבי למידה חכמים
מרחבי למידה ניידים
מרחבי למידה בקהילה
מרחבי למידה ירוקים
מרחבי למידה מגוונים ללמידה מעורבת (אולפני למידה)
מרחבי למידה אי פורמלית
מרחבי למידה מקושרים