למידה משולבת היברידית

למידה משולבת מספקת מענה איכותי ומותאם אישית למגוון צרכי הלומדים, ומהווה פלטפורמה להתפתחות כשירויות נדרשות למציאות המורכבת והמשתנה.
/ יוני 2020

גישת הלמידה המשולבת, המכונה גם למידה היברידית או למידה מעורבת, הינה שילוב מיטבי בין למידה בכל מקום (כולל מקוונת) ובין למידה פנים מול פנים בכתה. גישה זו מוכרת בעולם, ומאפשרת למידה עצמאית ומותאמת אישית בהיבטי זמן, מקום, אופן, ונתיב הלמידה. ללמידה המשולבת מספר ממדים הכוללים התייחסות למקום הלימוד (מקרוב ומרחוק), אופן הלימוד (מקוון ושאינו מקוון), זמן הלימוד (סינכרוני וא-סינכרוני), ונתיב הלמידה (אחיד או מותאם אישית).

מגפת הקורונה הגבירה את העניין ביישום גישה זו, שמאפשרת לספק מענים לנהל תהליך חינוך רציף, איכותי ומותאם במצבי חירום, בהם מוסדות החינוך מושבתים והלמידה מתבצעת מהבית, ובמצבי ביניים בהם הלמידה מתבצעת לסירוגין במוסדות החינוך ומרחוק מהבית. עם זאת, למידה משולבת היא גישה פדגוגית חשובה שלמערכת החינוך צריך להיות עניין ליישמה באופן נרחב גם במצב שגרה, עקב יכולתה לספק מענה איכותי ומותאם אישית למגוון צרכי הלומדים, ולהוות פלטפורמה להתפתחות כשירויות נדרשות למציאות משתנה ועתיד לא ידוע, כגון פעלנות ויכולת למידה לאורך החיים, לקדם פדגוגיה חדשנית ולספק מענה לאתגרים ארגוניים.

במסמך מוצגים דגשים ועקרונות המאפיינים את גישת הלמידה המשולבת, ומאפיינים של אקו-סיסטם תומך, מערכתי ובית ספרי, בהיבטים של מדיניות, פדגוגיה, הון אנושי, תרבות, שירותי ידע, ליווי והדרכה, תשתיות טכנולוגיות ופיזיות, תקציב ומשאבים. כמו כן, מובאות המלצות יישומיות המתייחסות לתחום הפדגוגי, הארגוני וליישום הגישה במצבי הלמידה השונים (שגרה, חירום וביניים).