מגמות חיוביות – לחיות לצד הקורונה

מגמות פדגוגיות וארגוניות החלו לבצבץ בעוצמות שונות בתקופת הקורונה, ויש להן פוטנציאל לתרום לשיפור החינוך והלמידה - בטווח הבינוני והארוך.
/ אפריל 2021

מגפת הקורונה חידדה את העובדה שנדרש שינוי קיצוני ומהיר באופן החשיבה האנושי, כדי שתתאים למציאות החדשה.

המגמות הפדגוגיות המבצבצות עוסקות בפרקטיקות למידה, מיומנויות, תוכניות לימודים והערכה.

המגמות הארגוניות המבצבצות עוסקות בביזור, אוטונומיה, שותפויות ומגוון; בית הספר כמוקד קהילתי; הוראה כפרופסיה – הוראה כקריירה; בית הספר כמוקד לחדשנות וגמישות; בית הספר כארגון מורכב מסתגל; מערכות מידע ודיגיטציה לשיפור יכולות תגובה וניטור; ותקשורת ומדיה – כלים הכרחיים.

ה – OECD מציע רצף ההתנהגות בזמן משבר: הכן, התמודד, שקם, הערך ועדכן תכנית.