מגמות בחינוך לגיל הרך

אגף הקדם יסודי ואגף מו"פ מבצעים את פרויקט הגן העתידי 0.2. בדו״ח זה מוצגים מטרתו, ייחודיותו וחשיבותו של החינוך הקדם יסודי, ומאפיינים של דור האלפא. בנוסף, עוסק הדו"ח במגמות המשפיעות על החינוך הקדם יסודי, שמאופיינות לפי היבטים פדגוגיים וארגוניים.
/ ינואר 2020

אגף הקדם יסודי ואגף מו"פ מבצעים את פרויקט הגן העתידי 0.2. במסגרת הפרויקט מוגדרת תפישה עדכנית של הגן העתידי, נבנה אקו- סיסטם ארגוני התומך ומאפשר אותה, ומוגדרת תוכנית ליישום רחב היקף של התפישה בגנים במערכת החינוך.

בדו״ח זה אנו מציגים את מטרתו וייחודיותו של החינוך הקדם יסודי, סוקרים את מטרות החינוך הקדם יסודי במדינות שונות ואת חשיבותו, ומאפיינים את דור האלפא. בנוסף עוסק הדו"ח במגמות גלובליות עתידיות המשפיעות על החינוך הקדם יסודי בתחומי ה -STEEP (מגמות חברתיות, טכנולוגיות, סביבתיות, כלכליות ופוליטיות), ומגמות גלובליות חינוכיות המשפיעות על החינוך הקדם יסודי (גילי 6-3), ומאופיינות לפי היבטים פדגוגיים וארגוניים.

סקירת המגמות נעשתה בשיטת scanner the scan, אשר בה מבצעים סריקה ברשת דרך דוחות ומאמרים רבים, לאיתור המגמות הבולטות אשר יתפסו תאוצה בשנים הבאות. תחזית זו מציגה טווח אפשרויות לעתידם של ילדים צעירים ומשפחותיהם, ולעתיד החינוך הקדם יסודי.